Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polaryzacja mediów i podziały społeczne WSE-BWZ-PMiPS
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Wykład odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.
Link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3adda32848a8144c1eade0f5d2aa220ee0%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffd44cb0-a513-44d0-be27-847442dd2dd3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

Matuszewski P., Cyberplemiona. Analiza zachowań użytkowników Facebooka w trakcie kampanii parlamentarnej, PWN, Warszawa 2018.

Matuszewski P., Logika przekonań społecznych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017.

Paweł Ruszkowski, Andrzej Przestalski, Paweł Maranowski, Polaryzacja światopoglądowa społeczeństwa polskiego a klasy i warstwy społeczne, Collegium Civitas Press, Warszawa 2020,

https://www.civitas.edu.pl/wp-content/uploads/2015/03/polaryzacja-swiatopogladowa-spoleczenstwa-polskiego-a-klasy-i-warstwy-spoleczne.pdf

Halliin D.C., Mancini P., Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym, Kraków 2007

Dobek-Ostrowska B., Polski system medialny na rozdrożu. Media w polityce, polityka w mediach, Wrocław 2011

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2005

Kepplinger H. M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Kraków 2007

Maguś W., Wizerunki polityków w cieniu zdarzeń nadzwyczajnych. Kampania wyborcza na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, Lublin 2014

Mediatyzacja kampanii politycznych, Mazur M., Michalczyk S., Kolczyński M. (red.), Katowice 2009

Michalczyk S., Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu, Toruń 2010

Michalczyk S., Komunikowanie polityczne, Katowice 2005

Molęda-Zdziech M., Czas celebrytów: mediatyzacja życia publicznego, Warszawa 2013

Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja, Warszawa 2009

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna: tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011

Schulz W., Komunikacja polityczna, Kraków 2006

Street J., Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006

Wojtkowski Ł., Mediatyzacja polityki: amerykańska kampania prezydencka 2008, Toruń 2012

Efekty uczenia się:

Wiedza: BW1_W01

Student ma wiedzę z zakresu znajomości struktury społecznej, socjologicznych podstaw polityki oraz sposobu wpływu mediów na społeczeństwo i politykę.

Umiejętności: BW1_U02

Student potrafi analizować zjawisko podziałów społecznych i polaryzacji politycznej oraz wpływu mediów na podziały i polaryzację. Potrafi analizować debatę publiczną i zachowania społeczne oraz polityczne w kontekście podziałów społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Metodą oceny będzie egzamin końcowy w formie testu on-line. Oceniana będzie wiedza na temat zagadnień zaprezentowanych podczas wykładu.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny:

1. Pojęcie, wymiary i rodzaje polaryzacji politycznej.

2. Biologiczne, psychologiczne, kognitywne, kulturowe, ekonomiczne, społeczne i polityczne podstawy polaryzacji politycznej jednostki i społeczeństwa ( w tym podziały w polskim społeczeństwie).

3. Polaryzacja mediów:

- przyczyny (w tym system medialny a polaryzacja polityczna).

- sposób funkcjonowania mediów a polaryzacja polityczna.

- stronniczość mediów

- nowe media a komunikowanie polityczne

- kultura dziennikarska a polaryzacja polityczna

4. Sposób funkcjonowania polityków i charakter współczesnej polityki a polaryzacja polityczna:

- mediatyzacja polityki

- marketyzacja polityki (postpolityka, infotainment, celebrytyzacja)

- mediatyzacja skandalu politycznego

- sposób wykorzystania mediów przez polityków

- mechanizmy public relations i marketingu politycznego wykorzystywane przez polityków

- język a polaryzacja polityczna.

5. Polaryzacja polityczna społeczeństwa:

- zmediatyzowana sfera publiczna

- media a polityczna i obywatelska mobilizacja

- przekazy medialne a zachowania polityczne obywateli

6. Konsekwencje polaryzacji dla wspólnoty politycznej. Wymiar etyczny polaryzacji politycznej.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca (wykład) z elementami dyskusji.

Wykład odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 10:15, sala e-learning
Piotr Burgoński 58/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.