Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technika wystąpień publicznych WH-FPZ-I-3-TechWysPu
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b0c98c683224007a88e7b8b087dc482%40thread.tacv2/conversations?groupId=b7bdb866-3767-4e8b-b1c8-62ff1532e54c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student

EK 1: wymienia wszystkie aspekty wystąpienia, mając świadomość ich różnorodnej natury;

EK 2: trafnie formułuje cele wystąpienia,

EK 3: właściwie identyfikuje oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: potrafi zaplanować, przygotować ustrukturyzowane wystąpienie, mieszcząc się w przewidzianym czasie i osiągając zamierzone cele;

EK 5: potrafi w harmonijny sposób posługiwać się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane i ciekawe wystąpienie;

Ek 7: umiejętnie korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Na ocenę dobrą student

EK 1: wymienia niektóre aspekty wystąpienia;

EK 2: właściwie formułuje cele wystąpienia z wykorzystaniem wskazówek z zewnątrz,

EK 3: częściowo identyfikuje oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: wykazuje postęp w planowaniu i przygotowaniu wystąpienia, częściowo osiąga stawiane sobie cele;

EK 5: wykazuje postęp w harmonijnym posługiwaniu się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy ustrukturyzowane wystąpienie

Ek 7: korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

Na ocenę dostateczną student

EK 1: wymienia co najmniej jeden aspekt wystąpienia;

EK 2: przedstawia propozycje sformułowania celów wystąpienia,

EK 3: stara się rozpoznać oczekiwania audytorium względem mówcy;

EK 4: wykazuje postęp w planowaniu i przygotowaniu wystąpienia, choć nie osiąga stawianych sobie celów;

EK 5: wykazuje postęp w harmonijnym posługiwaniu się swoim głosem, gestem i mimiką podczas wygłaszania wystąpienia;

Ek 6: tworzy wystąpienie o niewyraźnej strukturze;

Ek 7: z trudem korzysta z pomocy technicznych: rzutnika, tablicy, flipchartu.

EK w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych są osiągane za pomocą metody eksponującej (symulacja), dyskusji, metody projektu indywidualnego. Weryfikacja efektów ma postać oceny opisowej indywidualnych postępów uczestnika kursu przeprowadzanej z udziałem grupy na postawie wygłoszonego wystąpienia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala e-learning
Joanna Zaucha 10/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.