Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzeczowe WP-PR-PRze
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia wykładu jest egzamin pisemny w postaci testu wielokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia przedmiotu na ocenę dst jest uzyskanie co najmniej 50% punktów.

Zakres tematów:

1.wprowadzenie do przedmiotu

- treść prawa własności

- ustawowa definicja własności

- przestrzenne granice własności

2.prawo sąsiedzkie

- rozgraniczenie

- rozgraniczeniowa procedura administracyjna i sądowa

3.przeniesienie własności

- nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej

- rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

4.księgi wieczyste

- postępowanie wieczystoksięgowe

5.zasiedzenie i przemilczenie

6.inne przypadku nabycia własności

- porzucenie i zrzeczenie się własności

- znalezienie rzeczy

- nabycie pożytków

- połączenie

- pomieszanie

- przypadki szczególne

- rzecz zbiorowa

7.współwłasność

- definicja i istota współwłasności

- współwłasność przy odrębnej własności lokali

8.zarząd rzeczą wspólną

- zniesienie współwłasności

9.ochrona własności

- windykacja

- roszczenia negatoryjne

- roszczenia uzupełniające

- prawo wykupu

10.prawa rzeczowe ograniczone

- wprowadzenie

- zasady ogólne

- zasada numerus clausus praw rzeczowych

11.użytkowanie wieczyste

- funkcja

- zakres

- instytucja

12.użytkowanie

13. służebności

- służebność drogi koniecznej

14.prawa zastawnicze

- zastaw

- zastaw rejestrowy

- hipoteka

15. posiadanie

- ochrona posiadania

- domniemania związane z posiadaniem

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi są wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym lub wyjątkowo asynchroniczne na platformie e-learningowej MSTeams

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Łukasz Żarnowiec 227/290 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)