Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka WH-MU-I-2-Etyka
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a812f3c9ab610411eb5eb4097981b9ca1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=226b1762-61c9-4510-a0c8-f666a7cf5730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a812f3c9ab610411eb5eb4097981b9ca1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=226b1762-61c9-4510-a0c8-f666a7cf5730&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Lektury podstawowe:

1/ Platon, Protagoras, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1991.

2/ Arystoteles, Etyka Nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1982.

3/ Św. Augustyn, O naturze dobra, tłum. M. Maykowska, [w:] Dialogi filozoficzne, Kraków 1999.

4/ Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1984.

5/ Mill, Utylitaryzm, tłum. A. Kurlandzka Warszawa 2006.

6/ Nietzsche, Z genealogii moralności, tłum. L. Staff, Warszawa 1904.

7/ A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1996.

Lektury uzupełniające:

A. Gehlen, Moralność i hipertrofia moralności, R. Michalski, J. Rolewski, Toruń 2017.

W. Jaeger, Paideia, przeł. M. Plezia, H. Bednarek, Warszawa 2001

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. A. Chmielewski, Warszawa 2000.

H.I. Marrou, Historia wychowania w starożytności, tłum. S. Łoś, Warszawa 1969.

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności, Etyka dla cywilizacji technicznej, Kraków 1996.

T. Styczeń, ABC etyki, Lublin 1996.

K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Wrocław 1982.

J. Taubes, Cnota i wiara. Studium z zachodniej terminologii etycznej, tłum. P. Sosnowska, [w:] Apokalipsa i polityka, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student znać główne pojęcia i problemy etyczne oraz główne szkoły zachodniej tradycji etycznej.

Student rozpoznaje związki między stanowiskami etycznymi a założeniami ontologicznymi, epistemologicznymi i antropologicznymi.

Student rozumie i potrafi intepretować klasyczne teksty filozoficzne dotyczące zagadnień etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie sprawdzianu (rozmowy ustnej) weryfikującej znajomość omówionych pojęć, koncepcji oraz stanowisk etycznych.

Zakres tematów:

Na ćwiczeniach omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

Intelektualizm etyczny Sokratesa.

Koncepcja cnoty jako ludzkiej doskonałości.

Kanon czterech cnót kardynalnych Platona.

Eudajmonizm Arystotelesa.

Spotkanie etyki cnót z teologią chrześcijańską.

Przełom nowożytny w etyce.

Kanta etyka powinności.

Rozum praktyczny a rozum teoretyczny

Utylitaryzm.

Genealogia pojęć moralnych Nietzschego.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia z etyki mają charakter ćwiczeń. Prowadzone są zdalnie na platformie MSTeams. Główną metodą pracy na ćwiczeniach jest wspólna lektura oraz komentowanie klasycznych tekstów z zakresu etyki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Robert Pawlik 4/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)