Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w Javie WM-I-S1-E6-PJ
Wykład (WYK) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=22095
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bruce Eckel "Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV", Wydawnictwo HELION, 2006

Herbert Schildt: "Java. Przewodnik dla początkujących. Wydanie VI", Wydawnictwo Helion, 2015

Herbert Schildt: "Java. Kompendium programisty. Wydanie IX", Wydawnictwo Helion, 2015

Cay S. Horstmann: "Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X", Wydawnictwo Helion 2017

Cay S. Horstmann: "Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty", Wydawnictwo Helion, 2015

Efekty uczenia się:

1. zna konstrukcję i semantykę języka Java (I1_W04)

2. zna paradygmaty programowania obiektowego i strukturalnego występujące w języku Java (I1_W10)

3. zna struktury danych i kolekcje dostępne w języku Java (I1_W06)

4. zna proces tworzenia aplikacji internetowych, dostępu do bazy danych oraz kodu natywnego z poziomu języka Java (I1_W08)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Java jako język strukturalny.

2. Java jako język modularny (zip, jar).

3. Java jako język obiektowy.

4. Interfejsy, klasy wewnętrzne jako szczególny rodzaj obiektów.

5. Wyjątki i obsługa błędów.

6. Kolekcje obiektów.

7. System obsługi wejścia i wyjścia.

8. Równoległość w Javie – wątki.

9. Interfejs graficzny w Javie.

10. Java a dostęp do Internetu.

11. Zdalne ładowanie (mobilne moduły), uruchamianie (WebStart), zdalne usługi (RMI).

12. Java jako zdalny interfejs aplikacji Webowych – aplety, JSP.

13. Java jako język programowania serwerów WWW / aplikacji Webowych – servlety.

14. Współpraca z zewnętrznym oprogramowaniem: JDBC, JNI (Java Native Interface).

15. Testowanie oprogramowania – JUnit, asercje.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Robert Kłopotek 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)