Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w Javie WM-I-S1-E6-PJ
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=22096
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bruce Eckel "Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV", Wydawnictwo HELION, 2006

Java Language and Virtual Machine Specification: https://docs.oracle.com/javase/specs/

Herbert Schildt: "Java. Kompendium programisty. Wydanie IX", Wydawnictwo Helion, 2015

Cay S. Horstmann: "Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X", Wydawnictwo Helion 2017

Cay S. Horstmann: "Java 8. Przewodnik doświadczonego programisty", Wydawnictwo Helion, 2015

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia - Umiejętności

1. tworzy, uruchamia i testuje aplikacje napisane w języku Java przy użyciu wieloplatformowego narzędzia JUnit (I1_U08)

2. tworzy aplikacje wykorzystujące połączenie i obsługę bazy danych (I1_U10)

3. łączy się z siecią Internet z poziomu języka Java, projektuje aplikacje i serwisy webowe oparte o technologie apletu i servletu (I1_U11)

4. tworzy algorytmy oraz je przyśpiesza poprzez użycie wielowątkowości Java (I1_U03)

5. wykorzystuje odpowiednie struktur danych oparte o kolekcje języka Java do rozwiązywania problemów (I1_U04)

Efekty kształcenia - Kompetencje

1. jest w stanie użyć wbudowane funkcje i obiekty Java na podstawie dokumentacji JavaDoc (I1_K01)

2. jest gotowy do przystąpienia do certyfikatu OCPJP (akr. Oracle Certified Professional Java Programmer) lub określenia jakiej wiedzy brakuje do przystąpienia do certyfikatu Java (I1_K01)

Metody i kryteria oceniania:

3 kolokwia w formie zadań programistycznych w języku Java

Zakres tematów:

1. Java jako język strukturalny: struktury kontrolne (sekwencja, wybór, iteracja), podprogramy, bloki.

2. Stosowanie nadrzędności modułów w stosunku do podprogramów i bloków tworzących program, tworzenie i wykorzystanie jar.

3. Cechy obiektowości: klasa, obiekt, zmienna, stała, metoda, konstruktor, pole.

4. Stosowanie interfejsów i klas wewnętrznych

5. Kolokwium - podstawy Java

6. Wyjątki i obsługa błędów. Stosowanie kolekcji obiektów.

7. Obsługa wejścia/wyjścia - Java I/O

8. Zrównoleglanie aplikacji - wątki w Java.

9. Tworzenie graficznego interfejsu użytkownika.

10. Kolokwium - tworzenie GUI, równoległość i obsługa kolekcji w Java.

11. Łączenie się z Internetem z poziomu aplikacji Java. Wykorzystanie RMI.

12. Tworzenie apletu i servletu.

13. Połączenie z bazą danych z poziomu aplikacja Java.

14. Testowanie aplikacji przy użyciu JUnit.

15. Kolokwium - programowanie sieciowe i serwerowe w Javie.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Hubert Zembrowski 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.