Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy UKSW-ZiZB
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia przedmiotu jest:

- przygotowanie prezentacji 15 slajdów (PowerPoint) temat: podstawowe zasady BHP

- zaliczenie przeprowadzane jest w formie egzaminu testowego w trybie zdalnym.

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 60% punktów (w pełni poprawna odpowiedź na 12 z 20 pytań). Czas przeznaczony na rozwiązywanie testu to 30 minut.

Student zostanie oceniony na:

1. ocena 5- sporządzi prezentację oraz uzyska min. 90 % z testu;

2. ocena 4- sporządzi prezentację oraz uzyska min. 75% z testu;

3. ocena 3- sporządzi prezentację oraz uzyska min. 60% z testu.

Zakres tematów:

Obowiązki i uprawnienia stron uczestniczących w procesie pracy

1. Obowiązki pracodawcy

2. Uprawnienia pracodawcy

3. Obowiązki osób kierujących pracownikami

4. Obowiązki pracowników

5. Prawa pracowników

6. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

7. Podstawy prawne (wybrane akty prawne)

II. Bezpieczeństwo pracy w biurze

1. Pomieszczenia pracy

2. Oświetlenie stanowisk pracy

3. Stan jonowy powietrza

4. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

5. Transport wewnątrzzakładowy

6. Zagrożenie prądem elektrycznym

7. Podstawy prawne

III. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

1. Wypadki przy pracy

2. Procedura postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

3. Choroby zawodowe

4. Świadczenia z tytułu wypadków i chorób zawodowych

5. Podstawy prawne

IV. Pierwsza pomoc

1. Podstawy prawne udzielanie pierwszej pomocy

2. Prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej ?

3. Zapoznanie się ze stanami zagrożenia życia

4. Ocena stanu zdrowia poszkodowanego

5. Rozpoznanie rodzaju urazu i udzielenie pomocy

V. Ochrona P-poż

1.Powstawanie pożarów

- Warunki powstania pożaru

- Przyczyny pożarów

- Zagrożenia podczas pożaru

2. Procedura postępowania

- Gdy zauważymy pożar

- Alarmowanie służb ratowniczych

- Alarmowanie osób w strefie zagrożenia

- Ewakuacja

3. Gaszenie pożarów

- Kiedy gasić pożar?

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium na MS Teams, dyskusja, prezentacja, test weryfikujący wiedzę, literatura.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 17:00 - 19:15, (sala nieznana)
Mateusz Szlosek, Piotr Cieślikowski 2/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)