Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowo-administracyjne WP-ADZ-2-PSA
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Postępowanie sądowoadministracyjne, red. M. Jaśkowska, aut. D. Gut, M. Jaśkowska, J. Jaworski, K. Łuczak, M. Wilbrandt-Gotowicz, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca:

1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020. 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012.

3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016.

4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2021.

5. H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2020.

Akty prawne:

- Ustawa z 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 137);

- Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Istota i organizacja sądownictwa administracyjnego - 0,5 godz.

2. Zakres właściwości sądów administracyjnych, właściwość sądów wojewódzkich i NSA- 1,5 godz.

3. Przedmiot postępowania sądowoadministracyjnego, pojęcie sprawy sądowoadministracyjnej - 0,5 godz.

4. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego - 0,5 godz.

5. Pisma w postępowaniu sądowoadministracyjnym - 0,5 godz.

6. Przesłanki dopuszczalności postępowania sądowoadministracyjnego - 1 godz.

7. Przebieg postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym w trybie zwykłym - 1,5 godz.

8. Postępowania szczególne - 0,5 godz.

9. Przeszkody w prowadzeniu postępowania sądowoadministracyjnego - 1 godz.

10. Rozstrzygnięcia podejmowane w postępowaniu sądowoadministracyjnym w pierwszej instancji - 2,5 godz.

11. Skarga kasacyjna - 1,5 godz.

12. Zażalenia - 0,5 godz.

13. Wznowienie postępowania - 0,5 godz.

14. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia - 0,5 godz.

15. Środki dyscyplinujące organ administracyjny i sąd - 0,5 godz.

16. Skutki rozstrzygnięć sądów administracyjnych - 1,5 godz.

17. Koszty postępowania - 0,5 godz.

18. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym - 0,5 godz.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 107
Małgorzata Jaśkowska 33/38 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)