Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie sądowoadministracyjne WP-PRZ-psa
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ancvU2oCDQYjnFVCh80sMwyJleHiuI3oRLPAA-WSwXek1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2e61455b-8037-49b4-9740-7a4f09a5ec4b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

M.Jaśkowska, J. Jaworski, M. Wilbrandt-Gotowicz, K. Łuczak, D. Gut, Postępowanie sądowoadministracyjne, warszawa 2021

R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, Warszawa 2018,

W. Chróścielewski, J. P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018,

H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zgodnie z harmonogramem (15 pytań testowych i 3 opisowe z których za każde można otrzymać max 4 pkt).

Ocena 3 - min. 14 pkt

Ocena 4 - min 19 pkt

Ocena 5 - min 24 pkt.

Dla chętnych dopuszczalny jest egzamin zerowy na platformie MS Teams.

Zakres tematów:

Przedmiot ma na celu:

1. przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego oraz ustroju sądów administracyjnych

2. zapoznanie z genezą i rozwojem historycznym postępowania sądowoadministracyjnego;

3. przedstawienie przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego

4. omówienie celu i zakresu postępowania prowadzonego przez sądy administracyjne, a także zasad i sposobów prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego

5. omówienie instytucji ochrony tymczasowej

6. omówienie rodzajów, struktury i skutków prawnych orzeczeń sadów administracyjnych

7. omówienie środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

8. przedstawienie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

9. omówienie kwestii kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 8:15 - 9:45, sala e-learning
Wojciech Kwiatkowski 71/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.