Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie WP-PR-SEM-5MJ
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W zasadzie obowiązuje wykorzystanie krajowej literatury przedmiotu, w zależności od przedstawianych treści oraz wykorzystanie podstawowych pozycji z zakresu teorii prawa, przy omawianiu kwestii teoretycznoprawnych.

Dodatkowo oceniane jest sięganie do pozycji obcojęzycznych. Obowiązuje wykorzystanie aktualnych tekstów aktów prawnych i przynajmniej podstawowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Dla tematów z zakresu postępowania administracyjnego należy uwzględnić:

1. System Prawa Administracyjnego, pod red. R. Hausera, Z. Niewiadomskiego i A. Wróbla, Warszawa 2009-2020; 2. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 3. M. Jaśkowska, A. Wróbel, M.Wilbrandt-Gotowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2020; 4. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999; 5. R. Kędziora, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017; 6. G. Łaszczyca, C. Martysz, A. Matan, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2010; 7. P. Przybysz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2017; 8. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2021; 9. H. Knysiak-Sudyka red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019; 10. W. Chróścielewski, Z. Kmieciak red., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2019 (lub najnowsze wydania elektroniczne).

Dla tematów z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego należy uwzględnić: 1. B. Dauter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2020; 2. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2012; 3. T.Woś, H. Knysiak-Sudyka, M. Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016; 4. R. Hauser, M. Wierzbowski red., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2021; 5. A. Skoczylas, P. Szustakiewicz (red.), Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2016 (lub najnowsze wydania elektroniczne).

Zakres tematów:

Treści merytoryczne dotyczą zagadnień z zakresu prawa i postępowania administracyjnego, egzekucyjnego i sądowoadministracyjnego.

W pierwszym etapie obejmują analizę bardziej złożonych zagadnień prawa administracyjnego (np. pojęć niedookreślonych), ocenę orzecznictwa oraz rozwiązywanie poszczególnych przypadków z zakresu prawa i postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego (studium przypadku) w celu ułatwienia wyboru tematu pracy magisterskiej.

W dalszej kolejności obejmują:

I. Zagadnienia metodologii opracowywania prac magisterskich

a/określenie problemów przedstawianych w pracy i metod ich rozwiązywania

b/technika zbierania informacji , wyszukiwania aktów prawnych i literatury

c/Sporządzenie planu pracy i wykazu podstawowej literatury

II. Opracowywanie poszczególnych rozdziałów prac, ich analiza i ewentualna poprawa. Formułowanie wniosków końcowych .

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala e-learning
Małgorzata Jaśkowska 3/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)