Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

MA Seminar WF-OB-SUMASEM
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

BARNARD A., History and theory in anthropology, New York: Cambridge University Press, [2012]; Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW: Warszawa 2006.

CAMPBELL B. G., Human Ecology: The Story of Our Place in Nature from Prehistory to the Present, Routledge 1996; Ekologia człowieka: historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych, tłum. z ang. M. A. Bitner, PWN: Warszawa 1995.

CHMIELEWSKI P., Kultura i ewolucja, PWN: Warszawa 1988.

GAJDA J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, cz. 1, Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2003.

KRAWCZAK E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo UMCS: Lublin 2003.

MILTON K., Environmentalism and Cultural Theory. Exploring the role of anthropology in environmental discourse, Routledge: London - New York 1999.

NOWICKA E., Świat człowieka - świat kultury, PWN: Warszawa 2004.

PALUCH A. K., Mistrzowie antropologii społecznej, PWN: Warszawa 1990.

TOWNSEND P. K., Environmental Anthropology, From Pigs to Policies, Waveland Press: Prospects Hights 2000.

TYLOR E. B., ANTHROPOLOGY : an introduction to the study of man and civilization, Forgotten Books, 2015; Antropologia: wstęp do badań człowieka i cywilizacji, tłm. z ang. Aleksandra Bąkowska, Pro Filia: Cieszyn 1997.

Efekty uczenia się:

KNOWLEDGE:

Student knows the role and importance of the natural environment for humans; knows and understands the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions;

The student describes the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

SKILLS:

The student, on the basis of logical premises, puts the correct hypotheses on the causes of ecological threats;

COMPETENCE:

The student demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Metody i kryteria oceniania:

KNOWLEDGE:

Grade 2: the student does not know the role and importance of the natural environment for humans; he/she does not know or understand the relationship between the environment and human health, culture and legal and economic conditions; Moreover, it cannot describe civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

Grade 3: the student knows in a limited way the role and importance of the natural environment for humans; Similarly to a limited extent, he/she knows and understands the links between the environment and human health, culture and legal and economic conditions; Moreover, he/she correctly describes only some of the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

Grade 4: the student knows the role and importance of the natural environment for humans; Knows and understands the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions; he/she also properly describes the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

Grade 5: the student is well versed in the role and importance of the natural environment for humans, knows and understands well the relationships between the environment and human health, the culture and the legal and economic conditions; Moreover, he-she exemplifies the problems of civilizational threats on a global, regional and local scale and on sustainable development.

SKILLS:

Grade 2: the student is not able to propose correct hypotheses about the causes of the ecological threats.

Grade 3: based on logical premises, the student reasonably proposes correct hypotheses about the causes of ecological threats.

Grade 4: based on logical premises, the student correctly proposes correct hypotheses on the causes of ecological situations.

Grade 5: based on logical premises, the student proficiently proposes hypotheses about the causes of ecological threats.

COMPETENCE:

Grade 2: The student does not demonstrate an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Grade 3: The student in a limited way demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Grade 4: The student demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

Grade 5: The student proficiently demonstrates an understanding of the need to follow the principles of sustainable development, including the rational management of environmental resources on a local, regional and global scale.

ASSESSMENT METHODS:

The assessment of individual participants in the seminar depends on the stage of study:

1) First year students

2) Second year students

FIRST SEMESTER REQUIREMENTS:

1) First year students

a) presentation of the topic proposal and elaboration of the structure of the thesis;

b) collecting of literature for the thesis;

2) Second year students

a) presentation of the second chapter of the thesis;

ASSESSMENT METHODS:

1) First year students

a) Assessment on the basis of the student's thesis topic and his/her involvement in the collection of literature and elaboration of the structure of the thesis.

2) Second year students

a) Assessment on the basis of the second chapter of the thesis presented by the student and his involvement in the preparation of his thesis.

SECOND SEMESTER REQUIREMENTS:

1) First year students

a) presentation of the first chapter of the thesis;

b) broadening the literature in the field of thesis' topic;

2) Second year students

a) presentation of all chapters of the thesis including introduction, conclusion and bibliography;

ASSESSMENT METHODS:

1) First year students

a) Assessment based on the student's presentation of the first chapter and his-her involvement in collecting of literature.

2) Second year students

a) Assessment based on the student's presentation of the entire thesis and his involvement in its preparation.

Zakres tematów:

First semester (30 hours)

1-2. Basic information on the topic of the bachelor seminar

3-4. Information on the methodology of scientific writing

5-6. Content and scope of the term "culture"

7-8. Basic concepts of culture

9-10. Anthropology, culture and environmentalism

11-12. Culture and ecology

13-14. Enviromentalism and cultural diversity

Second semester (30 hours)

Selected concepts of cultural development

1. Evolutionism

2. Diffusionism

3. Functionalism

4. Holism

5. Ethno-psychological approach

6. Structuralism

7. Neo-evolutionism

8. Cognitive Anthropology

9. Symbolic anthropology

10-14. Presentation of master's projects

Metody dydaktyczne:

Knowledge effects

Didactic method: information lecture

Verification - written assignment

Skills effects

Didactic method: reading texts

Verification - written assignment

Competence effects

Didactic method: analysis of text content

Description of didactic methods:

Information Lecture - will cover topics, structure and manner of conducting classes; It will also be used in the explanation of working methods: principles of scientific discussion, methods of dissertation preparation.

Reading texts - individual reading of texts for analysis during individual classes (compulsory reading before classes as preparation for them)

Analysis of text content - conducted jointly during classes to get a good understanding of the content and explain the incomprehensible

Description of how to verify learning outcomes:

Assessment of the master's thesis prepared by the student.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, e-learning, sala e-learning
Ryszard Sadowski 0/5 szczegóły
2 każda środa, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 24, sala 007
Jacek Tomczyk 4/5 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)