Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego WP-CWC-N-1-PPSI
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Link dostępny tutaj:
https://e.uksw.edu.pl/mod/forum/view.php?id=249305
Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura będzie podawana na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Strona kursu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25143

Literatura uzupełniająca:

A. Murray, Information Technology Law: The Law and Society, Oxford 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ma formę testu.

Na ocenę 2:

CwC1_W08: Student nie zna i nie rozumie procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym,

CwC1_W14: Student nie zna i nie rozumie struktury społeczeństwa, w tym procesu zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądów na temat rodzajów więzi społecznych.

Na ocenę 3/3,5:

CwC1_W08: Student zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym - w stopniu podstawowym.

CwC1_W14: Student zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4/4,5:

CwC1_W08: Student zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym - w stopniu dobrym.

CwC1_W14: Student zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych - w stopniu dobrym.

Na ocenę 5:

CwC1_W08: Student bardzo dobrze zna i rozumie procesy kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w kontekście prawnym i ekonomicznym.

CwC1_W14: Student bardzo dobrze zna i rozumie strukturę społeczeństwa, w tym procesy zmian struktur i instytucji społecznych oraz poglądy na temat rodzajów więzi społecznych.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i cechy społeczeństwa informacyjnego, zagadnienia społeczne, ekonomiczne i prawne, pojęcie cyfrowego podziału, podstawowe pojęcia z zakresu gospodarki cyfrowej (np. gospodarka współdzielenia).

2. Narzędzia regulacji w cyberprzestrzeni.

3. Odpowiedzialność prawna w świecie cyfrowym.

4. Rola informacji z perspektywy prawnej (m.in. swoboda wypowiedzi, zjawisko fake news, mowa nienawiści), media społecznościowe.

5. Dobra cyfrowe i własność intelektualna, prawa autorskie w świecie cyfrowym.

6. Prywatność i rola danych osobowych w społeczeństwie informacyjnym, komercyjne znaczenie danych, gospodarka oparta na danych.

7. Nowe technologie a prawo (chmury obliczeniowe, Internet Rzeczy, blockchain, kryptowaluty, sztuczna inteligencja).

8. Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość.

9. Prawne aspekty gospodarki cyfrowej, platformy internetowe a konkurencja, konsument i jego ochrona na rynku cyfrowym.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (CwC1_W08, CwC1_W14), wykład problemowy (CwC1_W08, CwC1_W14), wykład konwersatoryjny (CwC1_W08, CwC1_W14).

Zajęcia prowadzone w formie kontaktu synchronicznego poprzez program Microsoft Teams.

Link do zespołu dostępny tutaj:

https://e.uksw.edu.pl/mod/forum/view.php?id=249305

Jako uzupełnienie kontaktu synchroniczonego będą zamieszczane materiały na platformie e.uksw.edu.pl.

Link: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25143

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest test pisemny. Weryfikacja dla: CwC1_W08, CwC1_W14.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Maciej Hulicki 63/75 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)