Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie XML-lab. II WP-CWC-N-1-TXML-II
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

https://www.w3.org/TR/REC-xml/

https://www.mimuw.edu.pl/~czarnik/zajecia/xml11/index.html

Efekty uczenia się:

CwC1_U03 Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi

CwC1_U10 Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań

CwC1_U13 Student potrafi stosować technologie XML.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2:

CwC1_U03 Student nie potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi.

CwC1_U10 Student nie potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań.

CwC1_U13 Student nie potrafi stosować technologii XML.

Na ocenę 3/3,5:

CwC1_U03 Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi - w stopniu podstawowym.

CwC1_U10 Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań - w stopniu podstawowym.

CwC1_U13 Student potrafi stosować technologie XML - w stopniu podstawowym.

Na ocenę 4/4,5:

CwC1_U03 Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi - w stopniu dobrym.

CwC1_U10 Student potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań - w stopniu dobrym.

CwC1_U13 Student potrafi stosować technologie XML - w stopniu dobrym.

Na ocenę 5:

CwC1_U03 Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi.

CwC1_U10 Student bardzo dobrze potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w przeprowadzaniu badań.

CwC1_U13 Student bardzo dobrze potrafi stosować technologie XML.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do technologii XML, historia technik znakowania tekstu.

2. Składnia XML.

3. Definiowanie struktury dokumentów. Definicja Typu Dokumentu.

4. Wyrażenia regularne.

5. Wizualizacja dokumentów XML. Standard CSS.

6. Zarządzanie dokumentami. Zarządzanie wiedzą.

7. XML Schema. XPath i XQuery. Zastosowania XML.

8. Podsumowanie kursu.

Metody dydaktyczne:

metoda ćwiczebna

Studenci mają zamieszczać rozwiązania zadań na Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15, sala 033
Artur Mikitiuk 17/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)