Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media społecznościowe- ujęcie prawno-biznesowe WP-CWC-N-1-MSuPB
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=29362
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Brak podręcznika wiodącego.

Literatura i wybrane akty normatywne będą podawane na bieżąco. Materiały dydaktyczne będą zamieszczane na platformie e-learningowej e.uksw.edu.pl.

Efekty uczenia się:

CwC1_W11: Student zna różne perspektywy prowadzenia działalności w sieci;

CwC1_W18: Student ma wiedzę o prawnych/ekonomicznych/społecznych/technicznych aspektach mediów społecznościowych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest test pisemny. Weryfikacja dla: CwC1_W11, CwC1_W18.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie, transformacja na rynku mediów cyfrowych, fenomen mediów społecznościowych

2.Regulacja mediów społecznościowych, odpowiedzialność za treści, problematyka blogów.

3.Problematyczne treści w mediach społecznościowych, zjawisko fake news, prawa autorskie w mediach społecznościowych.

4. Fundamenty mediów społecznościowych - platformy, dane i algorytmy.

5. Reklama i nieuczciwa konkurencja w mediach społecznościowych.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (CwC1_W11, CwC1_W18), wykład problemowy (CwC1_W11, CwC1_W18), wykład konwersatoryjny (CwC1_W11, CwC1_W18).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 12:15 - 14:30, sala 314A
Maciej Hulicki 36/45 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)