Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyzacja i projekty informatyczne WP-CWC-N-1-IiPI
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=29367
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: 1. wykłady w formie wideokonferencji
- poniedziałek godz. 15.00-16.30
- kod MS Teams: wjs2ix5

2. konsultacje ogólne
- środy godz. 14.30-16.30
- kod MS Teams: mr9x9fg
Literatura:

S. Wrycza, B. Marcinkowski, K. Wyrzykowski, Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych, Wydawnictwo

Helion 2006.

Patrick Graessle, Henriette Baumann, Philippe Baumann: "UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach (ebook)",

Wydawnictwo Helion 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt pisemny lub egzamin.

Założenia projektu pisemnego:

1. Przygotowanie dokumentacji do wybranego projektu informatycznego (np. gry komputerowej, serwisu internetowego, analizy danych dla klienta)

2. Projekty są 1-3 osobowe. Uzupełnienie w Moodle do 30 marca zadania z tematyką oraz osobą/osobami realizującymi projekt.

3. Projekt realizujemy w narzędziu UMLet, yEd lub innym narzędziu zgodnym z UML 2.0+

4. Oceniana jest przejrzystość diagramów przypadku użycia.

5. Diagramy przypadków użycia powinny być pogrupowane w diagramy pakietów.

6. Brana jest pod uwagę kreatywność a nie szczegóły techniczne.

7. Końcowym produktem jest dokumentacja + projekt w narzędziu UML

Zakres tematów:

1. Wstęp: informatyzacja i projekty informatyczne

Przytoczenie najważniejszych pojęć w języku polskim i w języku angielskim. Podstawowe założenia projektu

informatycznego. Ścieżka krytyczna. Przykłady projektów informatycznych. Problemy związane z terminową realizacją

projektu informatycznego.

2. Metody oceny efektywności projektów informatycznych

Metody tradycyjne. Metody dyskontowe. Nakłady. Efekty.

3. Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Cykl wodospadowy. Scrum. Kanban. Lean. Rational Unified Process. Ciągła integracja. Prototypowanie.

4. Ryzyko w projekcie informatycznym

Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Minimalizacja ryzyko.

5. Podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania

Systemy kontroli wersji. Narzędzia do budowy i wdrożenia artefaktów. Automatyzacja. Statyczna analiza kodu źródłowego.

Utrzymanie systemu informatycznego.

6. Wybrane normy dotyczące projektów informatycznych

ISO 9126. ISO 9000.

7. UML

Modelowanie. Klasyfikacja diagramów UML. Standardy modelowania UML.

8. Prezentacja projektów.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Robert Kłopotek 34/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)