Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (magisterskie) WP-BGC-N-2-SEM-HM
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=29376
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podawana na bieżąco, w zależności od tematyki zajęć i zainteresowań uczestników seminarium.

Efekty uczenia się:

BwGC_W10: Student zna i rozumie związki prawa własności intelektualnej z gospodarką cyfrową.

BwGC_U13: Student umie sporządzić dokumenty lub teksty właściwe dla przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się̨ w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnym.

BwGC_U14: Student umie posługiwać się̨ językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

BwGC_U15: Student umie wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy.

BwGC_K05: Student jest gotów do ciągłego uczenia się wraz z rozwojem nowych technologii zabezpieczeń w dziedzinie IT, nauk prawnych i nauk socjologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest aktywność na zajęciach. Weryfikacja dla: BwGC_W10, BwGC_K05.

Sposobem weryfikacji efektów kształcenia jest realizacja zadań (prezentacja, projekt) określonych na zajęciach. Weryfikacja dla: BwGC_U13, BwGC_U14, BwGC_U15.

Zakres tematów:

1. Przedstawienie zainteresowań tematycznych seminarzystów w obrębie gospodarki cyfrowej, w kontekście ich przyszłej pracy dyplomowej.

2. Realizacja projektów i prezentacji z zakresu zainteresowań seminarzystów zjawiskami występującymi w obrębie gospodarki cyfrowej.

3. Dyskusja o zachodzących w obrębie gospodarki cyfrowej procesach prawnych, społecznych i ekonomicznych.

Metody dydaktyczne:

Udział w dyskusji na seminarium (BwGC_W10, BwGC_K05),

realizacja projektów i prezentacja wyników na zajęciach (BwGC_U13, BwGC_U14, BwGC_U15).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, wtorek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00, sala 1744
Maciej Hulicki 3/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.