Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neurokognitywistyka WB-BI-NKG
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa

B.Sadowski - Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN 2009.

J.W. Kalat - Biologiczne podstawy psychologii. PWN 2007

A. Damasio - Błąd Kartezjusza. Rebis 2011.

P. Jaśkowski - Neuronauka poznawcza. Vizja Press 2009

M.B. Fitzgerald - Obrazy naszego umysłu. Sonia Draga 2010

S. Zeki - Blaski i cienie naszego umysłu. Wyd. UW 2012

Literatura uzupełniająca

fMRI - frequently asked questions http://www.fmrimethods.org/index.php/Frequently_asked_questions

Bandettini, PA (2006) Functional MRI. Methods in Mind (Eds. C Senior, T Russell, M Gazzaniga). MIT Press.

Joseph P. Hornak, The basics of MRI, http://www.cis.rit.edu/htbooks/mri/inside.htm

PET http://www.ujk.edu.pl/ifiz/pl/files/lectures/Metody_fizyczne/Met_Fiz_PET.pdf

Mark Quigg - EEG w praktyce klinicznej. Elselvier. Urban&Partner 2008

F. Crick – Zdumiewająca hipoteza. Prószyński 1997

A. Damasio – Jak umysł zyskał jaźń. Rebis 2011

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin odbędzie się on-line, na platformie Moodle i będzie polegał na wyborze (zakreśleniu) prawidłowej odpowiedzi spośród trzech, które wyświetlą się na ekranie wraz z pytaniem. Będą to pytania dotyczące podstawowych terminów neurofizjologicznych, nazw anatomicznych i procesów zachodzących w układzie nerwowym. Każdemu ze studentów system wyświetli 30 tych samych pytań, z tymi samymi odpowiedziami, ale w różnej kolejności. Każde pytanie (wraz z odpowiedziami) będzie wyświetlane do czasu zakreślenia odpowiedzi, maksymalnie przez jedną minutę. Prawidłowe odpowiedzi powinny być znane Studentom, którzy opanowali materiał przedstawiony na wykładach. Za każdą poprawną odpowiedź student otrzyma 1 punkt (maksymalna możliwa suma - 30 punktów). Zakreślenie nieprawidłowej odpowiedzi nie będzie punktowane.

Stopnie (w skali od 2 do 5) zostaną wystawione na podstawie uzyskanej sumy punktów. Minimum na stopień „3” to 15 punktów, a na stopień "5" - 27 punktów. Oceny pośrednie będą przyznawane proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów. Zarówno egzamin w pierwszym terminie, jak i egzamin poprawkowy odbędą się według tych samych zasad.

Zakres tematów:

Tematy wykładów

1. Wprowadzenie. Omówienie kursu. Zakres i historia neurokognitywistyki. Rozwój nowych technik badawczych i nowe kierunki badań związane z użyciem tych technik.

2. Zarys budowy mózgu i lokalizacji funkcji w mózgu. Rozwój, dojrzewanie i starzenie się mózgu.

3. Budowa i funkcjonowanie neuronów jako komórek i sieci połączeń. Neurotransmitery, przekaz informacji między komórkami.

4. Związek aktywności neuronów z zapisem EEG. Potencjały wywołane. Zastosowanie, zalety i ograniczenia metody rejestracji potencjałów wywołanych.

5. Metoda PET i jej zastosowania w badaniach naukowych i klinice. Zastosowania kliniczne metody drażnienia głębokich struktur mózgu i wnioski poznawcze.

6. Obrazowanie anatomii żywego mózgu metodą MRI. Zasady metody, zastosowania poznawcze oraz medyczne.

7. Metoda funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Zalety, ograniczenia i podstawowe zastosowania w badaniu funkcjonowania mózgu człowieka i zwierząt.

8. Neurony „lustrzane” kory czuciowej a zrozumienie intencji i stanu psychicznego innych osób.

9. Problem istnienia świadomości. Neurofizjologia procesów uwagi. Przezczaszkowe drażnienie mózgu.

10. Pamięć. Nowe odkrycia dotyczące funkcjonowania systemów pamięci.

11. Fizjologia i patologia układu nagrody. Udział emocji procesach poznawczych. Uzależnienia.

12. Mechanizmy zachowań obronnych. Fobie. Depresja. Agresja.

13. Hormony płciowe a stany emocjonalne. Biologiczne mechanizmy tworzenia więzi emocjonalnej między partnerami oraz między rodzicami i potomstwem.

14. Mózgowe mechanizmy wyborów etycznych i życia społecznego. Empatia.

15. Asymetria funkcjonalna mózgu człowieka. Myślenie abstrakcyjne, inteligencja. Specyficznie ludzkie zachowania, ich neurobiologiczne mechanizmy i ewolucyjne korzenie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Krzysztof Turlejski 49/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)