Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne WB-BI-42-06
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1 Elton Ch. S. - Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 1967.

2. Global Invasive Species Database (www.issg.org/database/)

3. NOBANIS - European Network on Invasive Species (www.nobanis.org)

4. Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski (www.iop.krakow.pl/gatunkiobce)

Literatura uzupełniająca:

1. Crosby A. W. - Imperializm ekologiczny. PIW, Warszawa, 1999.

2. Nowak E. - Zwierzęta w ekspansji. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1974.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Na egzaminie można uzyskać 50 punktów:

poniżej 26 punktów - 2

26-30 punktów - 3

31-35 punktów - 3,5

36-40 punktów - 4

41-45 punktów - 4,5

46-50 punktów - 5

Kryteria oceniania:

ocena 2 (ndst): student nie zna i nie rozumie zjawisk i procesów związanych z inwazjami biologicznymi, nie zna i nie rozumie zakresu aktualnych problemów i głównych tendencji rozwojowych nauki o inwazjach biologicznych

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu zna i rozumie zjawiska i procesy związane z inwazjami biologicznymi oraz aktualne problemy i główne tendencje rozwojowe nauki o inwazjach biologicznych

ocena 4 (db): student wykazuje się solidną wiedzą i zrozumieniem zjawisk i procesów związanych z inwazjami biologicznymi oraz aktualnych problemów i głównych tendencji rozwojowych nauki o inwazjach biologicznych

ocena 5 (bdb): student wykazuje się pogłębioną wiedzą i zrozumieniem zjawisk i procesów związanych z inwazjami biologicznymi oraz aktualnych problemów i głównych tendencji rozwojowych nauki o inwazjach biologicznych

Zakres tematów:

1. Podstawowa terminologia

2. Inwazje biologiczne w przeszłości i dziś

3. Proces inwazji obcego gatunku

4. Ekologiczne skutki inwazji

5. Inwazyjne mikroby

6. Inwazje roślin

7. Inwazje zwierząt

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 1527
Piotr Ceryngier 13/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)