Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo farmaceutyczne WP-PR-MON-PF
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Wykaz literatury podstawowej:

Prawo farmaceutyczne. Zagadnienia cywilnoprawne i regulacyjne, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

EK1 student opisuje i wyjaśnia stosunki społeczne w odniesieniu do prawa farmaceutycznego

EK2 student tłumaczy i objaśnia podstawowe instytucje z prawa farmaceutycznego

EK3 student tłumaczy i objaśnia zasady prawa farmaceutycznego

EK4 student tłumaczy i objaśnia pojęcia i zasady prawne z zakresu prawa farmaceutycznego

EK5 student tłumaczy i objaśnia pojęcia i zasady prawne z zakresu prawa farmaceutycznego

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia EK1-EK5 są aktywność na zajęciach i zaliczenie case study (instrukcja w Moodle).

Zakres tematów:

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie prawa farmaceutycznego

2. Źródła prawa farmaceutycznego

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa farmaceutycznego

4. Podmiot i przedmiot prawa farmaceutycznego

5. Podstawowe wiadomości o umowach prawa farmaceutycznego

6. Ochrona leków

7. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

8. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

9. Pojęcie wynalazku i patentu do leku, podmioty uprawnione do zgłoszenia wynalazku do ochrony; patent europejski

10. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, synchroniczny ze wsparciem kontaktu asynchronicznego - kod jest każdorazowo udostępniany na stronie kursu w Moodle.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marek Świerczyński 24/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)