Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

KN: Metodyka przedmiotowa nauczania przyrody w szkole podstawowej 1 WF-PED-METPRZENPSP1
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Na ocenę ndst. (2) – student nie czym jest edukacja ekologiczna i nie zna jej roli oraz znaczenia, nie rozumie związków między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka; nie wie jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej i nie dostrzega celowości ich realizacji.

Na ocenę dst (3) - student wie czym jest edukacja ekologicznej, ale nie zna jej roli oraz znaczenia, w niewielkim stopniu dostrzega związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wykazuje się przeciętną wiedzą z zakresu tworzenia programów nauczania edukacji ekologicznej, ale dostrzega zasadność ich realizacji.

Na ocenę db. (4) - student wie czym jest edukacja ekologicznej, rozumie związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wie jak tworzyć programy nauczania z zakresu edukacji ś ekologicznej, a ponadto dostrzega zasadność ich realizacji.

Na ocenę bdb (5) – student doskonale zna rolę i znaczenie edukacji ekologicznej, rozumie związki między środowiskiem a zdrowiem i jakością życia człowieka, wykazuje się bardzo dobrą wiedzą z zakresu tworzenia programów nauczania edukacji ekologicznej oraz dostrzega zasadność ich realizacji.

Umiejętności:

Na ocenę ndst (2) – student nie potrafi ułożyć programu nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, nie potrafi przeprowadzić jednostki lekcyjnej na żadnym poziomie nauczania.

Na ocenę dst (3) – student potrafi ułożyć podstawowy program nauczana z zakresu edukacji ekologicznej, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne, jednak wyłącznie na poziomie szkoły podstawowej.

Na ocenę db (4)- student układa programy nauczania z zakresu edukacji ekologicznej, potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne (lekcje, szkolenia, warsztaty) na każdym poziomie nauczania.

Na ocenę bdb (5) – student potrafi przygotować zaawansowany/złożony program nauczana z zakresu edukacji ekologicznej, posiada duże umiejętności w prowadzeniu zajęć dydaktycznych (lekcje, szkolenia, warsztaty) na każdym poziomie nauczania.

Kompetencje:

Na ocenę ndst. (2) - student nie docenia roli edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, nie ma świadomości możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę dst. (3) – student w niewielkim stopniu docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, ma niewielką świadomość możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę db (4) - student docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, ma świadomość możliwości wykorzystywania narzędzi edukacyjnych do kształtowania właściwych postaw w środowisku

Na ocenę bdb. (5) - student docenia rolę edukacji ekologicznej w kształtowaniu świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń i problemów środowiskowych, jest świadomy potencjału działań edukacyjnych w kształtowaniu właściwych postaw w środowisku .

Wykład kończy się kolokwium w formie testu on-line na platformie Moodle (pytania otwarte i zamknięte).

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do edukacji ekologicznej(2h)

2. Dystynkcje pojęciowe (2h)

3. Relacja człowiek – środowisko naturalne (2h)

4. Uwarunkowania legislacyjne edukacji ekologicznej (2h)

5. Strategia Edukacji Ekologicznej na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku (2h)

6. Formy i cele edukacji ekologicznej (2h)

7. Od teorii do praktyki edukacji ekologicznej (2h)

8. Edukacja wobec konfliktów środowiska społeczno-przyrodniczego (4h)

9. Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning (2h)

10. Edukacja ekologiczna w praktyce (edukacyjna działalność parków narodowych i krajobrazowych, kampanie społeczne, portale tematyczne, itp. ) (4 h)

11. Etyka środowiskowa w praktyce edukacyjnej (2h)

12. Indywidualne projekty edukacji ekologicznej (2h)

13. Podsumowanie materiału (2h)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści

Prezentacja multimedialna – prezentacja treści wykładu w programie Power Point

Wykład problemowy – omówienie jakiegoś szczegółowego zagadnienia

Platforma Moodle - powtarzanie materiału z zajęć

Indywidualna lektura tekstów – zapoznanie się z konkretnymi treściami w celu dyskusji problemu

Dyskusja - wspólne formułowanie konstruktywnych wniosków

MS Teams - platforma służąca realizacji zajęć w formie on-line

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)