Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konsultacje filozoficzne – tutoring 1 WF-FI-123-KONBUG191
Konsultacje (KONS) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae59a1d67eb72405380350a6282d2d9dc%40thread.tacv2/conversations?groupId=da35f8ed-343d-4207-8827-63ab1c5bb9c6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Charakter zajęć wyklucza możliwość preselekcji literatury. Konkretna lektura zostanie zaproponowana i ustalona w trakcie indywidualnych spotkań ze studentami.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie oceny stopnia zaangażowania studenta w trakcie zajęć i w pracę indywidualną poza zajęciami, zgodnie z ustalonym w trakcie zajęć planem pracy.

Student otrzymuje od prowadzącego ocenę opisową po każdym spotkaniu wraz z wynikającym z niej końcowym stopniem.

Student może zgłosić prowadzącemu swoje uwagi do oceny opisowej, do których prowadzący ustosunkowuje się w ustnej rozmowie.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych z poszczególnych spotkań.

Zakres tematów:

Ze względu na charakter zajęć zakres tematów jest ustalany indywidualnie z każdym studentem.

Metody dydaktyczne:

- rozmowa i dyskusja na tematy filozoficzne

- prezentacja wybranej tematyki filozoficznej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Adam Świeżyński 0/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)