Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WMSF: Logiki modalne w filozofii WF-FI-212-WMSFL-S21
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aqugS3lQlC4x7qPGZdyrwcLQ2KuASdgIb67Bq0DVQldc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c7c3e7a6-420e-4453-a407-f591d7dbadb3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

- z zakresu logiki (fragmenty):

1. Handbook of Philosophical Logic, 2nd, edition, vol. 3, vol. 7, red: D. M. Gabay, F. Guenthner, Springer-Verlag New York Inc. 2004,

2. Blackburn P., de Rijke M, Venema Y., Modal logic , Cambridge U.P. 2001,

3. Handbook of Epistemic Logic, v. Ditmarsch Hans, Halpern J. Y, v. d. Hoek W, Kooi B., College Publications UK 2015;

- z zakresu filozofii logicznej (fragmenty):

1. ontoteologia: Perzanowski J., "O wskazanych przez Ch. Hartshorne'a modalnych krokach w dowodzie ontologicznym św. Anzelma", w: Filozofia/Logika. Filozofia logiczna 1994, J. Perzanowski, A. Pietruszczak (red), Wyd. UMK, Toruń 1994, s. 77-96; Świętorzecka K., "Gödel’s ‘Ontologischer Beweis’. Remarks on Its Philosophical Background and Variations", w: Gödel’s Ontological Argument. History, Modifications, and Controversies, red. K. Świętorzecka, Wyd. Nauk. Semper, Warszawa 2015, s. 1-45;

2. epistemologia: v. Benthem J, What One May Come to Know, 'Analysis' 64.2, s. 65-105; Lechniak M., Once more about Moore's paradox in epistemic logic and belief change theory, `Roczniki filozoficzne' nr 3 (2018), s. 77-99,

3. filozofia czasu: Świętorzecka K., Czermak J., A Logic of change with modalities, `Logique et Analyse' 232(2015), s. 509-525; Świętorzecka K., Between the Logic of Parmenides and the Logic of Liar, Bulletin of the Section of Logic, vol 38: 3/4 (2009), s. 123-134.

Efekty uczenia się:

Opis efektów uczenia jest taki sam jak opis podany w informacjach ogólnych o przedmiocie.

Metody i kryteria oceniania:

Cały kurs realizowany jest przez Ms Teams. W ramach zajęć wykładowca wymaga, aby wszyscy słuchacze mieli włączone kamery.

Przyjmujemy dwa warunki zaliczenia przedmiotu, które powinny być łącznie spełnione:

1. Obecność na zajęciach (maksymalna liczba dozwolonych nieobecności: 4x45 min.)

2. przystąpienie do egzaminu ustnego w czasie sesji egzaminacyjnej (poprawna odpowiedź na jedno pytanie i częściowa odpowiedź na drugie spośród trzech zadanych pytań problemowych).

Zakres tematów:

1. Funktory ekstensjonalne i intensjonalne. Początki logiki modalnej

2. O klasyfikacji różnych rodzajów formalizacji problemów filozoficznych

3. Z historii logiki modalnej (...- ok. 340 p.n. Ch. - 1918-1959-1972-2001-...)

4.- 5. Semantyka światów możliwych, elementy teorii korespondencji

6. - 7. Wybrane zdaniowe logiki modalne (K, T, D, B, M, S4, S5)

8.-9. Dwa zastosowania logiki modalnej do ontoteologii

10. Preferowane epistemczne interpretacje modalności

11. O paradoksach Fitcha i Moore'a

12. - 13. Preferowane temporalne interpretacji modalności

14.-15. Formalizacja koncepcji zmiany jako pierwotnej względem czasu

Metody dydaktyczne:

Tradycyjny wykład uniwersytecki z elementami prezentacji multimedialnych, praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Kordula Świętorzecka 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.