Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa WF-FI-N112-FPP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAq1fxdMn5S9kS9KZd8lxkkCLqIBGnHT2BTPb_0YUs_s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f2c98d9a-697f-4b5f-9547-b6981df9bb41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 32
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAq1fxdMn5S9kS9KZd8lxkkCLqIBGnHT2BTPb_0YUs_s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f2c98d9a-697f-4b5f-9547-b6981df9bb41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura do wykładu:

1. G. Bugajak, J. Kukowski, A. Latawiec, A Lemańska, D. Ługowska, A. Świeżyński, Tajemnice natury. Zarys filozofii przyrody, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2019.

2. M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, OBI-Biblos, Tarnów 2007.

3. L. Wciórka, Filozofia przyrody, PWT, Poznań 1993.

4. M. Heller, Filozofia przyrody. Zarys historyczny, Znak, Kraków 2004.

5. Filozofia przyrody, seria: Dydaktyka filozofii, t. 3, red. J. Janeczek, A. Starościc, D. Dąbek, J.Herda, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

6. Filozofia przyrody współcześnie, red. M. Kuszyk-Bytniewska, A. Łukasik, Universitas, Kraków 2010.

Lektura dodatkowa - na życzenie osób zainteresowanych

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk przyrodniczych oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk przyrodniczych i filozofii

- student zna podstawowe zagadnienia z zakresu filozofiii przyrodznawstwa i filozofii przyrody

Kompetencje:

- student rozumie znaczenie wiedzy przyrodniczej i filozoficznej w całokształcie ludzkiej kultury

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- na podstawie ustnej wypowiedzi na wyznaczony temat z zakresu zajęć

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- stopień przyswojenia wiedzy przekazanej w czasie wykładu

- umiejętność wykazania się wiedzą w czasie egzaminu

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji zagadnień związanych z zajęciami

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: nauki przyrodnicze - filozofia przyrodoznawstwa - filozofia przyrody

2. Tajemnice poznawania przyrody

3. Tajemnice rozumienia przyrody

4. Tajemnice własności przyrody: przestrzenność

5. Tajemnice własności przyrody: czasowość

6. Tajemnice własności przyrody: zmienność

7. Tajemnice granic przyrody: początek i rozwój wszechświata

8. Tajemnice granic przyrody: powstanie życia

9. Tajemnice działań przyrody: prawa przyrody

10. Tajemnice działań przyrody: ewolucja

11. Tajemnice działań przyrody: przypadek i cud

12. Tajemnice działań przyrody: celowość

13. Podsumowanie: człowiek a przyroda

Metody dydaktyczne:

Opis metod dydaktycznych:

- Wykład informacyjny – słowna prezentacja treści z zakresu filozofii przyrody nieożywionej

- Wykład problemowy – poświęcony omówieniu jakiegoś szczegółowego problemu z zakresu filozofii przyrody nieożywionej

- Prezentacja multimedialna – jako uzupełnienie i wzbogacenie metody wykładu informacyjnego i problemowego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 101
Adam Świeżyński 38/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)