Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa WF-FI-N112-FPP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAq1fxdMn5S9kS9KZd8lxkkCLqIBGnHT2BTPb_0YUs_s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f2c98d9a-697f-4b5f-9547-b6981df9bb41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aAq1fxdMn5S9kS9KZd8lxkkCLqIBGnHT2BTPb_0YUs_s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f2c98d9a-697f-4b5f-9547-b6981df9bb41&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Zostanie podana na początku zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- student zna podstawowe zagadnienia z zakresu filozofiii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody

Umiejętności:

- student wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i wykorzystuje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na temat nauk przyrodniczych, filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody

- student potrafi analizować teskt filozoficzny i przytaczać główne tezy badanych wypowiedzi naukowych i filozoficznych, stosownie do ich istotności

Kompetencje:

- student ma świadomość ograniczeń poznania naukowego i dąży do znajdowania odpowiedzi na pytania dotyczące przyrody na płaszczyźnie filozoficznej

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- na podstawie pisemnej wypowiedzi na wyznaczony temat z zakresu zajęć

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas ćwiczeń

- umiejętność wykazania się wiedzą w czasie zaliczenia ćwiczeń

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji zagadnień związanych z zajęciami

Zakres tematów:

1. Poznanie naukowe

2. Poznanie filozoficzne

3. Materia

4. Czas i przestrzeń

5. Porządek

6. Życie

7. Ekofilozofia

Metody dydaktyczne:

- analiza tekstu

- analiza innych materiałów tematycznych

- dyskusja tematyczna

- studium przypadku

- praca zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 11:30 - 13:00, sala 420
Adam Świeżyński 25/16 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 420
Adam Świeżyński 14/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)