Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Filozofia kultury WF-FI-123-PPSFK-SO21
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Wykład zostanie przeprowadzony w sposób tradycyjny.
Literatura:

R. Konersman, "Filozofia kultury. Wprowadzenie", Warszawa 2009;

R. Konersman, "Krytyka kultury", Warszawa 2012;

A. L. Kroeber, "Istota kultury", Warszawa 2002;

ks. S. Kowalczyk, "Filozofia kultury", Lublin 1996;

"Encyklopedia kultury polskiej XX wieku", pod red. A. Kłoskowskiej, Warszawa 1991;

"Co to jest filozofia kultury?", pod red. Z. Rosińskiej i J. Michalik, Warszawa 2006;

Ch. Barker, "Studia kulturowe. Teoria i praktyka", Kraków 2005;

"Kulturologia polska XX wieku A-K, L-Ż, pod red. A. Mencwela, Warszawa 2013;

M. A. Krąpiec, "U podstaw rozumienia kultury", Lublin 1991.

ks. J. Sochoń, "Człowiek i twórczość", Lublin 2016.

E. Cassirer, "Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury", Warszawa 1998;

E. Cassirer, "Logika nauk o kulturze. Pięć studiów", przekł. P. Parszutowicz, Kęty 2011;

P. Jaroszyński, "Kultura. Dramat natury i osoby", Lublin 2020;

Efekty uczenia się:

Chciałbym, żeby studenci zapoznali się z podstawowymi problemami, które zajmują filozofów kultury. A ponieważ ta dyscyplina nie ma jeszcze ogólnie przyjętego statusu metodologicznego, zaproponuję autorskie przedstawienie w tej kwestii. Ważne, żeby słuchacze zyskali możliwość rozpoznania podstawowej tezy wykładów, że zasadniczo nie istnieje jeden wzorzec uprawiania filozofii kultury, lecz jest ich wiele, uzależnionych od uprzednio przyjętych natury metafizycznej, zwłaszcza antropologicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Po zakończonych wykładach odbędzie się egzamin ustny.

Zakres tematów:

1. Czy jest lub czym być powinna filozofia kultury?

2. Dzieje dwóch pojęć: filozofia i kultura.

3. Kultura i cywilizacja - protokół rozbieżności.

4. Próba zarysowania historii filozofii kultury.

5. Przestrzeń tekstualna Odrodzenia jako epoki kultury.

6. Od Montaigne'a do neokantystów. Stabilizacja filozofii kultury jako nauki humanistycznej.

7. Krytyczna filozofia kultury E. Cassirera.

8. Filozofia kultury w ujęciu Ralfa Konersmanna.

9. Klasyczna koncepcja kultury.

10. Kultura wobec natury.

11. Filozofia kultury w ujęciu hermeneutycznym.

12. Psychoanalityczne rozumienie kultury.

13. Kultura a religia.

14. Epoka świecka i alternatywne formy religii.

15. Jedna czy wiele filozofii kultury?

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający w problematykę filozofii kultury.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 310
Jan Sochoń 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)