Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Filozofia kultury WF-FI-123-PPSFK-SO21
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Ćwiczenia będą się odbywały na sposób tradycyjny
Literatura:

Literatura do wyboru:

- Arystoteles, "Zachęta do filozofii", tłum. K. Leśniak, PWN, Warszawa 1988;

- Cyceron, "Rozmowy tuskulańskie", tłum. J. Śmigaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010 [ Księga druga];

- Stefan Swieżawski, "Człowiek jako twórca kultury. Medytacja filozoficzno-teologiczna", w: tegoż, "Prawda i tajemnica. Pisma filozoficzne", Biblioteka "Więzi", Warszawa 2007, s. 185-195;

- "Co to jest filozofia kultury?", pod red. Zofii Rosińskiej i Joanny Michalik, Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego 2006 (rozdział do wyboru).

Efekty uczenia się:

Wiedza jaką zdobywa student ma charakter nie tylko teoretyczny, ale i faktograficzny, gdyż ma prowadzić do umiejętności analizy tekstów filozoficznych. Student więc rozpoznaje czym jest utwór ściśle filozoficzny, jakie nosi zasadnicze formalne wyróżniki, rozróżnia różne style filozoficznego opisu, jest w stanie podać odmienne ujęcia tego, czym jest filozofia a czym kultura. Powoli też będzie się przed nim odsłaniała badawcza przestrzeń, tworzona przez filozofię kultury, choć zaledwie w szczątkowym kształcie (_W). Jeżeli chodzi o umiejętności znów będą one związane z porządkiem kognitywnym (myślenie logiczne, kreatywne), ale i praktycznym. Student zdobędzie wprawę w analizie tekstów, będzie dokonywał ocen i rozróżnień dotyczących filozofii, jej historii itd. (_U). Wreszcie ma stać się studentem odpowiedzialnym, w refleksji otwartym, niepoddającym się narosłym w przeszłości ideologiom, ostrożnym w wyrażaniu opinii, pracującym w zespole. Wszystko to sprawi, że nabierze odwagi intelektualnej, umocni pasję, bez której uprawianie filozofii, w tym filozofii kultury nie jest właściwie możliwe (_K).

Metody i kryteria oceniania:

Oceny będą zależały od aktywności poszczególnych studentów podczas ćwiczeń oraz oceny z napisanej pracy wieńczącej przeprowadzone zajęcia. Obecność studentów obowiązkowa. Dopuszczam 3 usprawiedliwione nieobecności.

Zakres tematów:

Zakres tematów rozpatrywanych podczas ćwiczeń będzie uzależniony od dzieła bądź artykułu przeznaczonego do wspólnej interpretacji. W ogólności będzie chodziło o wstępne rozeznanie się na temat tego, czym jest filozofia w ujęciu jej klasyków, a czym kultura i człowiek jako jej twórca.

Metody dydaktyczne:

Lektura wybranych tekstów filozoficznych, czyli sztuka interpretacji.

Podaję arkusz do analizy tekstu:

----------------------------------

Imię i nazwisko Data

Tytuł tekstu

-------------------------------------

Wskazany lub milcząco założony cel rozważań

-------------------------------------

Najważniejsze pytanie (a)

-------------------------------------

Główne tezy tekstu

-------------------------------------

Argumenty (przykład struktury typu "jeżeli... to")

-------------------------------------

Założenia otwarte i ukryte

-------------------------------------

Stosunek do innych autorów i koncepcji

-------------------------------------

Kluczowe pojęcia

-------------------------------------

Wnioski. Co należy przestudiować, żeby lepiej zrozumieć dany tekst?

-------------------------------------

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 310
Jan Sochoń 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)