Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych WM-MA-BDA
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=27973
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: 1. wykłady w formie wideokonferencji
- poniedziałki godz. 13.15-14.45
- kod MS Teams: txwxc3b
- link do kanału głównego MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aNcpWaj--ZcEAGPEx8f_unzSYJAnqT92MwlYoxO5E9mI1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c5442b63-7729-47b0-af80-f6873f66e580&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

2. konsultacje ogólne
- środy godz. 14.30-16.30
- kod MS Teams: mr9x9fg
Literatura:

Ullman, Widom, Podstawowy kurs systemów baz danych. Wydanie III, Helion, 2011

Elmasri, Navathe, Wprowadzenie do systemów baz danych, Helion, 2005

Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT, 2000

Garcia-Molina, Ullman, Widom, Systemy baz danych. Kompletny podręcznik. Wydanie II, Helion, 2011

Lake, Crowther, Concise Guide to Databases, Springer, 2013

Date, Database Design and Relational Theory: Normal Forms and All That Jazz (Theory in Practice), O'Reilly Media, 2012

Efekty uczenia się:

1. zna zasady pisania zapytań i składnię w języku SQL (I1_W04)

2. zna sposób konstrukcji zaawansowanych zapytań odwzorowujących algorytmy w języku SQL (I1_W05)

3. zna strukturę bazy danych i sposoby korzystania z niej (I1_W06)

4. zna teoretyczne podstawy budowy i projektowania baz danych (I1_W14)

5. zna pojęcia dotyczące systemów baz danych (I1_W08)

6. zna różne architektury baz danych (I1_W08)

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny

Zakres tematów:

1. Bazy danych – definicja. Systemy zarządzania bazą danych (DBMS)

2. Relacyjne bazy danych. Normalizacja i problem nadmierności danych.

3. Integralność danych. Wersje języka SQL . Klauzula SELECT i JOIN.

4. SQL: EXISTS vs IN, LIKE vs ILIKE, REGEXP, UNION, GROUP BY, HAVING, INSERT.

5. SQL: UPDATE, DELETE, DDL. Transakcje.

6. Izolacje transakcji oraz anomalie danych.

7. Programowanie po stronie serwera w SZBD – funkcje, procedury, wyzwalacze (triggery).

8. Indeksy w SZBD.

9. Modele relacji encji.

10. Zaawansowany SQL.

11. Rozproszone bazy danych – postulaty C.J. Date’a, repliki, problem integracji informacji.

12. Architektury rozproszonych baz danych.

13. Transakcje rozproszone.

14. Awarie i kontrola współbieżności w rozproszonych bazach danych.

15. Bazy Danych NoSQL – nowe podejścia do baz danych.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Robert Kłopotek 31/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)