Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości 2 WF-PS-N-PSO2
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNYxShowB0vMwD3uaR8GuTIplmGmUymUxmX-MFATVFvQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbd0c99c-7264-4a68-b02f-7ab3cd6b9b0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

Gasiul, H. (2020). Psychologia osobowości. Nurty teorie koncepcje. Warszawa: Diffin. Wydanie 3.

Literatura uzupełniająca:

Pervin, L.A., Cervone, D. (2011). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Oleś, P. K. (2003). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: WN Scholar.

Hall, C.S., Lindzey, G., Campbell, J.B. (2004). Teorie osobowości. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

1. Kontrowersje wokół teorii cech – charakterystyczne przystosowania, sytuacjonizm, dynamika, indywidualność

2. Od teorii uczenia się do teorii poznawczo-społecznych.

3. Poznawcze teorie osobowości i teorie aktywistyczno-regulacyjne

4. Teorie biologiczne i teorie kulturowe

5. Klasyczne teorie psychoanalityczne

6. Teorie neopsychonalityczne. Teorie relacji z obiektem

7. Teorie nurtu organicystycznego oraz nurt tzw. psychologii pozytywnej

8. Teorie egzystencjalne i narracyjne ujęcia osobowości

9. Personalistyczna koncepcja osobowości

10. W kierunku integracji i syntezy wiedzy o osobowości człowieka

Metody dydaktyczne:

Wykład uzupełniony prezentacją i dyskusją.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Włodzimierz Strus 65/80 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)