Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia emocji i motywacji WF-PS-N-EM
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Materiały dydaktyczne będą udostępniane przez platformę Moodle.

Gasiul, H. (2002) Teorie emocje i motywacji. Warszawa: Wyd. UKSW.

Lewis, M., Haviland-Jones, J. M. (2005). Psychologia emocji. Gdańsk: GWP.

Maruszewski, M. (2000). Emocje i motywacje. W: Psychologia. Podręcznik akademicki. J. Strelau (red.). Gdańsk: GWP, tom 2, s. 319-521.

Siek, S. (1993) Wybrane metody badania osobowości. Warszawa: Wyd. ATK

Metody i kryteria oceniania:

75% oceny końcowej - wynik kolokwium (w formie pisemnej)

15% oceny końcowej - przygotowanie i zaprezentowanie referatu

10% oceny końcowej - aktywność podczas zajęć

Efekty wiedzy: Student ma wiedzę na temat omawianych teorii emocji i motywacji. Całościowo wyjaśnia mechanizmy motywacyjne i emocjonalne z różnych perspektyw teoretycznych.

Efekty umiejętności: Potrafi zastosować omawiane narzędzia psychometryczne i poprawnie interpretować wyniki uzyskane przy ich pomocy.

Efekty kompetencji: Poddaje interpretacji najważniejsze idee psychologii emocji i motywacji w kontekście różnych ujęć teoretycznych. Zauważa ograniczenia metod stosowanych w badaniu emocji i motywacji.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Emocje w perspektywie biologicznej - psychofizjologiczne wskaźniki emocji

3. Emocje w perspektywie obserwatora - behawioralne metody pomiaru emocji

4. Podstawowe wiadomości z psychometrii.

5. Emocje w perspektywie podmiotu. Stan: nastrój.

6. Emocje w perspektywie podmiotu. Stan/Dyspozycja: emocje pozytywne i negatywne; lęk

7. Emocje w perspektywie podmiotu. Dyspozycja: gniew

8. Emocje w perspektywie podmiotu. Dyspozycja: emocje samoświadomościowe

9. Emocje w perspektywie podmiotu. Dyspozycje: empatia

10. Kontrola emocjonalna

11. Projekcyjne metody badania emocji

12. Podstawowe źródła motywacji: potrzeby

13. Wartości jako podstawa motywacji

14. Doświadczenie emocjonalne. Wartościowanie, nadawanie znaczeń.

15. Poszukiwanie sensu jako podstawa motywacji

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą prowadzone w formie tradycyjnej (stacjonarnie). Praca z literaturą przedmiotu, dyskusja, samodzielne dochodzenie do wniosków, wspólne powtarzanie materiału. Wypełnianie testów psychologicznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1421
Krzysztof Stanisławski 0/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1422
Krzysztof Stanisławski 0/25 szczegóły
3 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1423
Krzysztof Stanisławski 0/25 szczegóły
4 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1424
Krzysztof Stanisławski 0/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.