Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria oprogramowania WM-I-IO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Roger S Pressman, Bruce R. Maxim, Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8/e, McGraw-Hill, 2015.

Ian Sommerville, Software Engineering, 10/E, Pearson, 2016.

http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=In%C5%BCynieria_oprogramowania

Jarosław Kuchta, Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania: Od klasyki do zwinności, PWN, 2020.

K.Beck, A.Cynthia, Wydajne programowanie – Extreme Programming, Mikom, 2005.

A. Cockburn, Jak pisać efektywne przypadki użycia, WNT, Warszawa 2004.

M.Fowler, K.Scott, UML w kropelce, LTP, 2002.

Efekty uczenia się:

Zna podział wymagań w odniesieniu do oprogramowania i sposoby specyfikacji wymagań.

Zna techniki kontroli jakości oprogramowania i ich ograniczenia.

Zna metody formalne weryfikacji poprawności programów.

Zna wzorce zarządzania konfiguracją oprogramowania.

Zna zwinne metody rozwoju oprogramowania.

Zna rodzaje diagramów języka UML i ich zastosowanie.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania.

2. Specyfikacja wymagań.

3. Kontrola jakości artefaktów.

4. Język UML (1).

5. Język UML (2).

6. Metody formalne.

7. Metody formalne – sieci Petri.

8. Wzorce projektowe.

9. Zarządzanie konfiguracją, repozytoria kodu, narzędzie make.

10. Wprowadzenie do testowania.

11. Automatyzacja wykonywania testów.

12. Programowanie ekstremalne.

13. Ewolucja oprogramowania i refaktoryzacja.

14. Inżynieria oprogramowania dla systemów wyspecjalizowanych.

15. Podsumowanie kursu.

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny (konwencjonalny) e-learning

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Artur Mikitiuk 61/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)