Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Anatomia i fizjologia układu nerwowego WF-ZPS-N-AFU
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Felten, D.L., O’Banion, M. K. i Maida M.S. (2018). Atlas neuroanatomii I neurofizjologii Nettera. Edra Urban & Partner: Wrocław

Kalat, J.W. (2020). Biologiczne podstawy psychologii. Wydawnictwo Naukowe PWN SA: Warszawa

Michajlik, A. i Ramotowski, W. (2013). Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL Wydawnictwo Lekarskie: Warszawa

Rymarczyk Krystyna, Makowska Iwona i Pałka-Szafraniec Katarzyna, Plastyczność dorosłej kory mózgowej, „Aktualności Neurologiczne”, 2015, 15(2), 80–87

Efekty uczenia się:

wiedzy: student opisuje budowę układu nerwowego, jego rozwój i dynamikę funkcjonalną, człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje układów sensorycznych w kontekście zachowania

umiejętności: student posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układów narządów człowieka; różnicuje neuroprzekaźniki i substancje psychoaktywne

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady multimedialne - test wiedzy w trakcie sesji egzaminacyjnej.

Kryteria oceniania:

wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie opisuje budowy układu nerwowego człowieka; nie wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; nie opisuje budowy i funkcji układów sensorycznych w kontekście zachowania;

- na ocenę 3 (dst.): student opisuje budowę układu nerwowego człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innym układem narządów; opisuje budowę i funkcje jednego układu sensorycznego w kontekście zachowania;

- na ocenę 4 (db.): student opisuje budowę nerwowego i hormonalnego układ narządów człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a układami hormonalnym i ruchu; opisuje budowę i funkcje dwóch układów sensorycznych w kontekście zachowania;

- na ocenę 5 (bdb): student biegle opisuje budowę układu nerwowego człowieka; wyjaśnia zasady interakcji między układem nerwowym a innymi układami narządów; opisuje budowę i funkcje wszystkich układów sensorycznych w kontekście zachowania;

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego człowieka; nie różnicuje neuroprzekaźników i substancji psychoaktywnych;

- na ocenę 3 (dst.): student posługuje się niektórymi pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego; różnicuje niektóre neuroprzekaźniki i grupy substancji psychoaktywnych;

- na ocenę 4 (db.): student posługuje się wieloma pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego człowieka; różnicuje podstawowe neuroprzekaźniki i najbardziej znane substancje psychoaktywne;

- na ocenę 5 (bdb): student biegle posługuje się pojęciami w zakresie biologii, chemii i fizyki niezbędnymi do opisu działania układu nerwowego człowieka; różnicuje wszystkie znane neuroprzekaźniki i większość znanych podstawowych substancji psychoaktywnych;

Kompetencje: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Punktacja i oceny: można zdobyć 50 punktów za poprawnie rozwiązany test wiedzy; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 - 50 pkt bdb

41 - 45 pkt db+

36 - 40 pkt db

31 - 35 pkt dst+

26 - 30 pkt dst

0 - 25 pkt ndst

UWAGA: w celu dopuszczenia do egzaminu niezbędna jest obecność na przynajmniej połowie wykładów.

Zakres tematów:

1. Komórka zwierzęca.

2. Komórka nerwowa.

3. Synapsy i neuroprzekaźnictwo.

4. Układ nerwowy.

5. Neuroplastyczność.

6. Asymetria funkcjonalna mózgu.

7. Wpływ substancji psychoaktywnych na funkcje układu nerwowego.

8. Układ narządów zmysłu.

9. Regulacja czynności życiowych.

10. Wyższe czynności nerwowe.

Metody dydaktyczne:

Wykłady multimedialne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w niedzielę, 8:00 - 9:30, sala e-learning
raz na miesiąc w niedzielę, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Bartłomiej Swebodziński 89/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)