Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rewalidacyjna WF-ZPS-RW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 24
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aNuzILqTKIL-C4m-b50Pnt0zkmvgoszMZ8ZEZcXtXD_Y1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=565fbc0b-f8a6-44fd-85a1-de22141315f3&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kowalik, S. (2007). Psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Kowalik, S. (2018). Stosowana psychologia rehabilitacji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe SCHOLAR

Kowalska, J., Dziurla, R., Bargiel- Matusewicz, K. (2018). Kultura a zdrowie i niepełnosprawność.

Otrębski W., Wiącek G., Mariańczyk K. (2017). Diagnoza psychologiczna w procesie rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością. W: W. J. Paluchowski (red.), Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 301-321). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM

Palak, Z., Bujnowska, A., Pawlak, A. (red.) (2010). Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w biegu życia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Pisula, E., Danilewicz, D. (2007) (red.) Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia

Szluz, B. (2019). Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Szluz, B. (2019). Doświadczenie choroby w rodzinie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Understanding disability (2011). W: World report on disability (1 – 17), Geneva: WHO.

Literatura szczegółowa

Elfström M. L. (2007). Coping and cognitive behavioural models in physical and psychological rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (34-48). London and New York: Routledge

Elliot T.R., Warren A.M. (2007). Why psychology is important in rehabilitation. W: Kennedy P. (ed.). Psychological management of physical disability A practitioner’s guide (14-33). London and New York : Routledge

Gorfin, L., McGlaughlin A. (2005). Listening to the disempowered. The Psychologist, 18, 7, 426-428.

Lawthom, R., Goodley, D. (2005). Community psychology. Towards an empowering vision of disability. The Psychologist, 18, 7, 423-425.

O’Brien M. Positive Psychology: Supporting individuals with disabilities in higher education and in the workplace, website: https://www.ahead.ie/journal/Positive-Psychology-Supporting-individuals-with-disabilities-in-higher-education-and-in-the-workplace.

Supple S. (2005). Getting our house in order. The Psychologist, 18, 7, 419-420.

Zabłocki K. J. (1998). Wprowadzenie do rewalidacji. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student będzie potrafił wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił scharakteryzować sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

Umiejętności

Student będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

Kompetencje

Student będzie potrafił rozmawiać z empatią z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Wiedza

-na ocenę 5: Student będzie potrafił bardzo sprawnie wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił bardzo dobrze scharakteryzować sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość sprawnie wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił dość dobrze scharakteryzować sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z pewnymi trudnościami, wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto będzie potrafił scharakteryzować, chociaż z trudem, sytuację psychologiczną osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił wyjaśnić, czym jest niepełnosprawność, a ponadto nie będzie potrafił scharakteryzować sytuacji psychologicznej osób niepełnosprawnych oraz wyjaśnić jak psychologia (w tym także psychologia pozytywna) może przyjść z pomocą tym osobom.

Umiejętności

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużą biegłością wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił bardzo trafnie rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz będzie potrafił bardzo sprawnie zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił dość dobrze wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił dość trafnie rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz będzie potrafił dość sprawnie zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z dużą trudnością, wykorzystać zdobytą wiedzę na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że będzie potrafił, chociaż z trudem, rozpoznać specyficzne problemy psychologiczne osób niepełnosprawnych oraz będzie potrafił, chociaż z trudnością, zaproponować skuteczne metody pomocy psychologicznej tym osobom.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił wykorzystać zdobytej wiedzy na temat niepełnosprawności i rewalidacji w przypadku tych osób w tym sensie, że nie będzie potrafił rozpoznać specyficznych problemów psychologicznych osób niepełnosprawnych oraz nie będzie potrafił zaproponować skutecznych metod pomocy psychologicznej tym osobom.

Kompetencje

-na ocenę 5: Student będzie potrafił z dużym wyczuciem rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił bardzo dobrze rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił bardzo sprawnie podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

-na ocenę 4: Student będzie potrafił z dość dużym wyczuciem rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił dość dobrze rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił dość sprawnie podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

-na ocenę 3: Student będzie potrafił, chociaż z niewielkim wyczuciem rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, będzie potrafił dość dobrze, chociaż z trudem, rozpoznać ich problemy i potrzeby oraz będzie potrafił dość sprawnie, chociaż z trudnościami podjąć podstawowe oddziaływania rewalidacyjne w przypadku osób niepełnosprawnych.

-na ocenę 2: Student nie będzie potrafił rozmawiać z osobami niepełnosprawnymi, nie będzie potrafił rozpoznać ich problemów i potrzeb oraz nie będzie potrafił podjąć podstawowych oddziaływań rewalidacyjnych w przypadku osób niepełnosprawnych.

Opis ECTS:

Aktywność na platformie e-learningowej , uczestnictwo w wykładzie, dyskusja- godzin 12

Praca własna - lektura artykułów, przygowanie do egzaminu -20 godzin

32/16= 2 ECTS

Metody oceniania

Egzamin pisemny test z różnymi pytaniami (Platforma Moodle)

Zakres tematów:

1. Niepełnosprawność - pojęcie, definicje (projektowanie uniwersalne, edukacja włączająca)

2. Rewalidacja, rehabilitacja i jej formy i zakresy

3. Biologiczne i psychologiczne koncepcje niepełnosprawności

4.Psychologiczna sytuacja osób niepełnosprawnych (ból, lęk, stres, smutek, wstyd ). Etapy przystosowania się do niepełnosprawności (co oznacza akceptacja?)

5. Psychologiczne (i nie tylko) czynniki determinujące rehabilitację/rewalidację osób niepełnosprawnych czyli od czego może zależeć funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością?

6. Psychologiczne ocena właściwości i możliwości osób niepełnosprawnych. Radzenie sobie i modele poznawczo-behawioralne w pomocy osobom niepełnosprawnym

7. Psychologiczne zasady rehabilitacji (ICF)

8. Podsumowanie zajęć- dyskusja

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się online- wykład synchroniczny za pośrednictwem MS Teams ; materiały są dostępne asynchronicznie na Platformie Moodle

1. prezentacje

2. dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 1440
co druga sobota (nieparzyste), 9:45 - 10:30, sala 1440
Paulina Rosińska 56/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.