Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium WF-ZPS-SE1
Seminarium (SEM) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura zgodna z tematyką seminarium, wyznaczona przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Jest zdolny do projektowania badań empirycznych. Wyróżnia zmienne i stawia pytania badawcze i formułuje hipotezy. Potrafi zastosować techniki statystyczne do analizy danych empirycznych. Interpretuje uzyskiwane wyniki badań własnych, umie korzystać i docierać do literatury naukowej. Potrafi opracować i przedstawić raport z badań empirycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena zależna od postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Zakres tematów:

Zakres tematów wyznaczony przez prowadzącego seminarium.

Metody dydaktyczne:

Metoda seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 1422
Monika Frajnt-Dąbrowska 19/13 szczegóły
2 co druga niedziela (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 1422
Jarosław Jastrzębski 14/14 szczegóły
3 co druga niedziela (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 1423
Waldemar Woźniak 13/14 szczegóły
4 co druga niedziela (nieparzyste), 13:45 - 15:15, sala 1424
Andrzej Pankalla 10/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)