Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty podstaw przedsiębiorczości WM-I-WPP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: Wszystkie grupy

link do zajęć:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeaVfwRkyevxPW9hAQPS-Na5owRqzj594Pbei6-umY_k1%40thread.tacv2/conversations?groupId=26ccbc3a-d8a3-40bd-bebe-3767f94ee01d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

kod zespołu : 8qip795

Metody i kryteria oceniania:

Studenci podczas zajęć tworzą projekt grupowy. Mają do wyboru dwa rodzaje materiałów z których mogą wybierać i wymyślić jakiś produkt z którym wejdą na rynek. Po wyborze i określeniu dokładnej specyfikacji produktu określają nazwę firmy, opisują zastosowanie produktu, przeprowadzają analizę SWOT, robią analizę rynku aby sprawdzić czy taki produkt już jest na rynku i pokazują wyniki tej analizy. Ponadto muszą oszacować koszty swojej działalności i obliczyć jednostkowe koszty produkcji tego wyrobu oraz określić marżę. Wszystkie szczegółowe informacje o zasadach przygotowania projektu znajdują się na platformie moodla.

Zakres tematów:

1. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw - działalność i funkcjonowanie

2. Narzędzia ekonomisty (źródła danych i sposoby ich poszukiwania, pokazanie baz danych i sposobu pracy na nich, dane statystyczne i metody ich opracowywania, poszukiwanie danych statystycznych, średnie, wartości, indeksy i wskaźniki - praktyczne wykorzystanie danych i sposoby na ich poszukiwanie

3. Infrastruktura wsparcia biznesu (rozwój ośrodków innowacji, podziały wg różnych kryteriów, Parki technologiczne i inkubatory technologiczne, Akademickie inkubatory przedsiębiorczości, Centra Transferu Technologii, Centra Innowacji, start upy, aniołowie biznesu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, poniedziałek (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 14:45, sala e-learning
Magdalena Hryniewicka 26/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)