Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Epistemologia WF-FI-N112-EP
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura wspólna dla całego przedmiotu: wykład i ćwiczenia

Efekty uczenia się:

Wiedza:

student wie, czym jest epistemologia (teoria poznania) i jaka jest jej specyfika metodologiczna;

student zna podstawową terminologię i ma uporządkowaną wiedzę teoriopoznawczą;

Umiejętności:

student samodzielnie zdobywa wiedzę, czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii (teorii poznania), słucha ze zrozumieniem ustnej prezentacji podstawowych problemów i argumentów teoriopoznawczych, potrafi przeprowadzić analizę podstawowych epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności oraz rozumie ich znaczenie dla racjonalności badań naukowych i kształtowania własnego obrazu świata.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności usprawiedliwione)

Aktywność w analizowaniu tekstu i dyskusji (co najmniej w 5 tematach, minimalnie - w 3)

Zakres tematów:

Problematyka korespondująca z wykładem, dotycząca następujących grup zagadnień:

1. Poznanie

2. Wiedza

3. Prawda

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstu i dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 309
Jan Krokos 26/16 szczegóły
2 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 309
Jan Krokos 19/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)