Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Spory epistemologiczne (Teoria poznania 2) WF-FI-123-PPSFT-K21
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura wspólna dla całego przedmiotu: wykład i ćwiczenia

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK_1 - student wie, jakie są zasadnicze spory epistemologiczne i jaka jest ich specyfika metodologiczna;

EK_2 - student zna podstawową stanowiska epistemologiczne;

EK_3 - student ma uporządkowaną wiedzę na temat sporów;

EK_4 - student zna argumentację za najważniejszymi tezami epistemologicznymi.

Umiejętności:

EK_5 - student samodzielnie zdobywa wiedzę;

EK_6 - student czyta i interpretuje teksty filozoficzne z zakresu epistemologii i potrafi zasadnie argumentować za poszczególnymi stanowiskami;

EK_7 - student potrafi ocenić wartość poznawczą tekstów filozoficznych;

EK_8 - student przeprowadza analizę argumentów epistemologicznych oraz identyfikuje ich kluczowe tezy i założenia.

Kompetencje:

EK_9 - student zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności;

EK_10 - student rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

EK_11 - student jest otwarty na nowe idee i gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów;

EK_12 - student na podstawie twórczej analizy problemów samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiązania

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 2 nieobecności usprawiedliwione)

Aktywność w analizowaniu tekstu i dyskusji (referat stanowisk na podstawie podanej literatury)

Zakres tematów:

Problematyka korespondująca z wykładem, dotycząca następujących grup zagadnień:

1. Poznanie

2. Wiedza

3. Prawda

Metody dydaktyczne:

Referat omawianego stanowiska, analiza tekstu, dyskusja, wyjaśnienie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 19:15, sala 309
Jan Krokos 17/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)