Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

PPSF: Bioetyka WF-FI-123-PPSFET-M21
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 16
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Biesaga T., Błąd antropologiczny i jego skutki w bioetyce, w: Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, PTTA, Lublin 2003, s. 191-199.

Chyrowicz B. Bioetyka. Anatomia sporu, Znak, Kraków 2015.

Singer P., W poszukiwaniu konsekwentnej etyki, w: P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, PIW, Warszawa 1997, s. 203-243.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student pogłębia znajomość teoretycznych założeń bioetyki i sposobów argumentacji

Umiejętności: student stosuje podstawowe twierdzenia bioetyki do konkretnych przypadków klinicznych, dobiera odpowiednie argumenty i wyprowadza szczegółowe normy moralne

Kompetencje: student potrafi określić i uzasadnić swoje stanowisko bioetyczne oraz uczestniczy we współczesnym dyskursie bioetycznym

Metody i kryteria oceniania:

obecność na zajęciach (0,3 oceny końcowej)

złożenie wypełnionych kart pracy (0,4 oceny końcowej)

samodzielne wykonanie zadań (praca domowa lub klasowa) (0,3 oceny końcowej)

Zakres tematów:

1. Przykładowe schematy argumentacyjne (zasada podwójnego skutku, argument śliskiego stoku itp.)

2. Spór o naturę człowieka

3. Świętość a jakość ludzkiego życia

4. Medycznie wspomagana prokreacja

5. Status embrionu i aborcja

6. Manipulacje genetyczne i klonowania

7. Eksperymenty na człowieku

8. Przeszczepy

9. Ingerencje w naturę człowieka

10. Przedłużanie życia i eutanazja

Metody dydaktyczne:

wykład problemowy

metoda przypadków

dyskusja dydaktyczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 310
Jacek Meller 14/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)