Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia kwantowa WM-CH-421
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

P. W. Atkins: Chemia Fizyczna, PWN.

L. Piela, Idee chemii kwantowej, PWN, W. Kołos, J. Sadlej,

W. Kołos, J. Sadlej, Atom i Cząsteczka, II wydanie, WNT.

J. Sadlej, Spektroskopia Molekularna, WNT.

Efekty uczenia się:

Umiejętność wykonywania prostych obliczeń kwantowych wg programu WebMo.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z materiału przedmiotu. Przykładowe tematy będą omawiane na ostatnim wykładzie.

Zaliczenie ćwiczeń jest konieczne, aby przystąpić do egzaminu pisemnego.

Aby zaliczyć ćwiczenia, należy samodzielnie wykonać obliczenia wg programu WebMo oraz znaleźć i opisać zadane parametry z otrzymanego outputu.

Obecność studentów na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa.

Zakres tematów:

- Znajomość podstaw mechaniki kwantowej; Najważniejsze doświadczenia XX w.

torujące drogę pojęciom kwantowania energii i pędu.Wprowadzenie pojęcia spinu elektronów i jąder.

- Prosta teoria orbitali molekularnych do opisy atomów i molekuł; umiejętność rysowania poziomów energii atomów i cząsteczek homo- i heterojądrowych o niewielu elektronach. Związek widmami elektronowymi.

- Znajomość metod obliczeniowych chemii kwantowej; metoda Huckla, metoda DFT, metoda Hartree-Focka. Pojęcie korelacji elektronowej. Wady i zalety tych metod. Problem wyboru bazy funkcyjnej.

- Umiejętność wykonania samodzielnych obliczeń przy pomocy programu - - WebMo dostępnego w sieci. Umiejętność wyszukiwania w outpucie poszczególnych parametrów: energii orbitali, ładunki na atomach, długości wiązań, parametry widm oscylacyjnych, parametry widma NMR.

Zajęcia: wykłady i ćwiczenia przy komputerach odbywają się stacjonarnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 202
Joanna Sadlej 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)