Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Translatorium tekstów filozoficznych: Etyka wojny: Walzer, McMahan, Coady WF-FI-212-TRA-C21
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aTtUp6-pTTVO8h8p6n96If51E_NpJwzwwVJUVCXbZSTM1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=225820d2-fb6c-4cac-9983-ecfef1e799f1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Michael Walzer "Arguing About War" , Yale University Press, 2004.

2. Michael Walzer "Just and Unjust Wars", Basic Books, 1977; fifth edition, 2015.

3. J. McMahan, "The Ethics of killing in war", Ethics, 2004, t. CXIV, nr 4, s. 693-733.

4. C.A.J. Coady, "The Morality of Terrorism"Philosophy, 1980, t. LX, s. 47-69.,

Efekty uczenia się:

Student powinien

* rozwinąć umiejętność samodzielnej pracy z obcojęzycznym tekstem filozoficznym, a także

*poszerzyć kompetencje w dziedzinie tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski.

*nabyć kompetencje w zakresie tłumaczenia trudnego tekstu filozoficznego z języka polskiego na język angielski

*nabyć umiejętność pogłębiania swoich umiejętności językowych z wykorzystaniem dostępnych źródeł

Tłumaczenie fragmentów artykułu dotyczącego etyki wojny stworzy również

*możliwość zaznajomienia się z ogólną problematyką rozważaną w literaturze przedmiotu.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dotyczyć będzie aktywnego udziału studentów w zajęciach, oraz fragmentu analizowanego tekstu (500 słów) indywidualnie przełożonego na język polski przez poszczególnych studentów.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1. Etyka wojny- klasyczne ujęcia.

2. Etyka wojny - Michael Walzer.

3. Etyka wojny - rewizjonizm: Jeff McMahan.

4.Tłumaczenie fragmentów "Just and Unjust Wars"

5. Tłumaczenie fragmentów "Arguing About Wars"

6. Tłumaczenie fragmentów "Arguing About Wars"

7. Tworzenie komentarza w j. angielskim do tekstu "Just and Unjust Wars"

8. Tłumaczenie fragmentów "The Ethics of killing in war"

9. Tłumaczenie fragmentów "The Ethics of killing in war"

10. Tłumaczenie fragmentów "The Morality of Terrorism"

11. Tłumaczenie fragmentów "The Morality of Terrorism"

12. Tworzenie komentarza w j. angielskim do tekstu:"The Ethics of killing in war"

13. Zestawienie przekładów indywidualnych.

14. Uwagi końcowe.

15. Zaliczenie przedmiotu.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia składać się będą z części propedeutycznej (wprowadzenie w problematykę etyki wojny) oraz praktycznej (pracy nad przekładem tekstu angielskiego na język polski i przygotowywaniem do niego komentarzy w języku angielskim). Dogłębnej analizie poddane zostaną wybrane fragmenty tekstów filozoficznych Michaela Walzera, Jeffa McMahana oraz C.A.J. Coady'ego. W toku dyskusji ustalane będą propozycje przekładu fragmentów tekstów na język polski, ze szczególnym uwzględnieniem leksykalno-stylistycznej poprawności tekstu polskiego. Dokonywane będzie porównanie alternatywnych wersji tłumaczenia proponowanego przez poszczególnych uczestników zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Adam Cebula 8/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)