Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu pielęgniarki WMCM-PG-EZP-SEM
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Wrońska I. Mariański J. Etyka w pracy pielęgniarskiej. Wydawnictwo Czelej, 2002

2. Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, https://nipip.pl/prawo/samorzadowe/krajowy-zjazd-pielegniarek-i-poloznych/kodeks-etyki-zawodowej-pielegniarki-i-poloznej-rzeczypospolitej-polskiej/

3. Wrońska I. Rola społeczno-zawodowa pielęgniarki, CEM 1997

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. Benjamin A., Curtis J Ethics in Nursing. Oxford Univ. Press. 2010

2. Konstańczak S., Etyka pielęgniarska, Wydawnictwo Difin, Warszawa

2010, s. 260

Zakres tematów:

Etyka zawodu pielęgniarki a wiedza empiryczna, zróżnicowanie światopoglądowe a etyczne stanowienie prawa. klauzula sumienia, najważniejsze teorie etyczne dla zawodu pielegniarki/położnej,

Informowanie pacjenta, rodziny pacjenta, uczestnika badania naukowego,

Etyczne aspekty relacji pielegniarka-pacjent, położna-pacjentka

Etyczne aspekty relacji pięgniarka/położna-inny pracownik opieki zdrowotnej

Etycne aspekty relacji pielęgniarka/położna-społeczeństwo

Rola pielęgniarki w etycznym sprawowaniu opieki paliatywnej i u kresu życia

Pielęgniarka/Położna a etyczne wyzwania towarzyszące początkom ludzkiego życia

Zawód zaufania publicznego, kodeks etyki zawodowej pielęgniarek,

Dobro pacjenta a system publicznej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka/położna w komisjach etycznych i w badaniach naukowych prowadzonych z udziałem ludzi

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:00, sala e-learning
Marek Czarkowski 23/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:00 - 14:45, sala e-learning
Marek Czarkowski 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)