Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia WMCM-PG-BIO-ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Biochemia, podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski, Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2019.

Efekty uczenia się:

CMP_A.W13, CMP_A.W14, CMP_A.W15, CMP_A.W16, CMP_A.U5

Metody i kryteria oceniania:

Dla zaliczeń i sprawdzianów stosuje się następujące kryteria oceny:

powyżej 90% - 100% - 5,0;

powyżej 80% - 90% - 4,5;

powyżej 70% - 80% - 4,0;

powyżej 60% - 70% - 3,5;

60% i poniżej - 3,0;

Metody oceniania: ocena odpowiedzi ustnej w trakcie zajęć, sprawdzian (kartkówka) - odpowiedź opisowa, test końcowy 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru.

Zakres tematów:

1. Ćwiczenia wstępne. Omówienie zagadnień i sposobu realizacji przedmiotu.

2. Budowa aminokwasów i białek.

- zasady budowy białek - struktura I-rzędowa (wiązanie peptydowe), II-rzędowa (wiązanie wodorowe od wiązań peptydowych, struktura alfa i beta), III-rzędowa (wiązania pomiędzy resztami bocznymi aminokwasów, kształt cząsteczki), IV-rzędowa (podjednostki)

- Aminokwasy egzo- i endogenne

- Funkcje białek

- Białka osocza

3. Hemoglobina – budowa, funkcja i rodzaje Hb prawidłowych i patologicznych

- Kolagen - budowa

- Trawienie białek w przewodzie pokarmowym

4. Enzymy

- Definicja, mechanizm działania, klasyfikacja enzymów

- Reakcje egzo- i endoergiczne

- Koenzymy i ich rola w reakcji enzymatycznej (udział witamin)

- Czynniki wpływające na szybkość reakcji enzymatycznej (stężenie, enzymu, substratu (Km), temperatura, pH, efektory)

- Aktywatory i inhibitory enzymów (hamowanie kompetycyjne i niekompetycyjne)

- Regulacja aktywności enzymatycznej - ograniczona proteoliza (np. peptydazy), modyfikacja kowalencyjna (fosforylacja/defosforylacja), regulacja allosteryczna (np. cAMP)

-Izoenzymy i ich znaczenie diagnostyczne (LDH, CK2)

5. Utlenianie tkankowe

- Łańcuch oddechowy – definicja, składniki/kompleksy, lokalizacja w komórce, znaczenie

- Oksydacyjna fosforylacja (powstawanie ATP w łańcuchu oddechowym)

- Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianu (kompleks dehydrogenazy pirogronianowej)

- Cykl Krebsa (kwasów trikarboksylowych) – lokalizacja w komórce, bilans, znaczenie kataboliczne i anaboliczne

- Reaktywne formy tlenu, antyoksydanty, stres oksydacyjny.

6. Węglowodany

- Budowa i podział cukrów

- Degradacja glukozy (glikoliza tlenowa i beztlenowa)

- Synteza glukozy (glukoneogeneza)

- Synteza i rozpad glikogenu

- Hormony wpływające na poziom cukru we krwi

- Cukrzyca I i II typu

- Trawienie cukrów w przewodzie pokarmowym

7. Tłuszcze

-Podział i znaczenie lipidów

-Rodzaje kwasów tłuszczowych

-Katabolizm triacylogliceroli - wykorzystanie glicerolu, spalanie kwasów tłuszczowych

-Ciała ketonowe

- Cholesterol i jego pochodne

-Kwasy żółciowe pierwotne i wtórne

-Wit. D3 – prowitamina, aktywacja

-Lipoproteiny osocza krwi

-Centralna rola acetylo-CoA w metabolizmie

-Trawienie tłuszczów w przewodzie pokarmowym

8. Aminokwasy

-Bilans azotowy (dodatni, ujemny, równowaga)

-Odłączanie grupy aminowej: transaminacja (wit. B6), oksydacyjna deaminacja (dehydrogenaza glutaminianowa, NAD)

-Unieczynnianie amoniaku: w wątrobie – cykl mocznikowy, w mózgu – glutamina

-Dekarboksylacja (wit. B6)

-Aminokwasy gluko- i ketogenne

-Związki fizjologicznie czynne powstające z aminokwasów: glicyny, cysteiny, metioniny, argininy, histydyny, tryptofanu, fenyloalaniny

-Wady genetyczne w metabolizmie aminokwasów (fenyloketonuria, albinizm …)

9. Krew

-Składniki i funkcja krwi

-Białka osocza krwi: albuminy, globuliny

-Białka/enzymy diagnostyczne

-Hemoglobina (Hb): budowa, rodzaje, funkcje

-Transport tlenu i dwutlenku węgla przez Hb

-Wiązanie tlenku węgla (CO) przez Hb

-Przenoszenie dwutlenku węgla (CO2) we krwi

-Degradacja Hb, cykl bilirubina-urobilinogen

-Zaburzenia w syntezie i degradacji hemu (porfirie, żółtaczki)

10. Podstawowe badania biochemiczne, zlecanie i wstępna interpretacja. Zasada pobierania materiałów do badań biochemicznych.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, wyniki badań diagnostycznych do własnej interpretacji, dyskusja moderowana przez prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 203
Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska 10/10 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala 203
Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska 11/10 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 203
Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska 9/10 szczegóły
4 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 203
Beata Chełstowska, Paulina Wilczyńska 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)