Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne WMCM-PG-CHiP-sem-1
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

CMP_D.W2

CMP_D.W3

CMP_D.W4

CMP_D.W5

CMP_D.W7

CMP_D.W8

CMP_D.W10

CMP_D.W22

CMP_D.W23

CMP_D.W24

CMP_D.W25

CMP_D.W29

CMP_D.U1

CMP_D.U2

CMP_D.U3

CMP_D.U6

CMP_D.U7

CMP_D.U8

CMP_D.U12

CMP_D.U13

CMP_D.U15

CMP_D.U17

CMP_D.U19

CMP_D.U22

CMP_D.U23

CMP_D.U24

Metody i kryteria oceniania:

Odpowiedź bieżąca studenta, przygotowanie do zajęć, przygotowanie odpowiednich zagadnień

Zakres tematów:

1. Specyfika pielęgniarstwa chirurgicznego, rodzaje specjalności operacyjnych, rola pielęgniarki w zespole.

2. Organizacja pracy na oddziale chirurgii, dokumentacja medyczna, niezbędne wyposażenie oddziału, raport pielęgniarski, elementy procesu pielęgnowania.

3. Przygotowanie chorego do chirurgicznych badań diagnostycznych. Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia chirurgicznego.

4. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym i planowym oraz do zabiegu operacyjnego w chirurgii jednego dnia.

5. Pielęgnowanie chorego po zabiegu operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju znieczulenia.

6. Ocena stanu pacjenta po zabiegu operacyjnym i zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym.

7. Udział pielęgniarki w pionizacji i rehabilitacji pacjenta po zabiegu operacyjnym

8. Zasady żywienia w chorobach chirurgicznych. Ocena niedożywienia, odżywianie enteralne, parenteralne; wybór metody żywienia.

9. Przyczyny i objawy wstrząsu, rodzaje wstrząsu (kardiogenne, hipowolemiczny, septyczny, anafilaktyczny). Postępowanie diagnostyczne, lecznicze, pielęgnacyjne.

10. Leczenie krwią, preparatami krwi i preparatami osoczozastępczymi w chirurgii. Problemy etyczne związane z leczeniem krwią.

11. Farmakoterapia na oddziale chirurgii.

12. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego oraz elementy opieki pooperacyjnej w odniesieniu do wybranych jednostek chorobowych z zakresu chirurgii ogólnej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, kamica żółciowa, przepukliny, żylaki kończyn dolnych, choroby tarczycy, choroby piersi, niedrożność przewodu pokarmowego) oraz innych dziedzin operacyjnych: zabiegi bariatryczne, chirurgia naczyniowa, laryngologia, ortopedia.

Metody dydaktyczne:

Metoda informacyjna realizowana poprzez wykład konwencjonalny, czyli słowne przekazywanie określonych treści kształcenia w postaci wypowiedzi ciągłej opartej na prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem dużej liczby schematów, ilustracji czy filmów dotyczących omawianego zagadnienia.

Metoda wykładu problemowego dotyczącego omawianych zagadnień, podczas którego nawiązywany jest stały kontakt wykładowcy ze słuchaczami, czego wyrazem jest ich stałe aktywne podążanie za tokiem myślenia wykładowcy, odpowiadanie na pytania dotyczące omawianego problemu jak też odwołujące się do już posiadanej wiedzy przekazanej w toku nauczania przedmiotu.

Metoda wykładu konwersatoryjnego, w którym wykładowca przedstawia problem, który następnie jest rozwiązywany poprzez ukierunkowany dialog wykładowcy ze słuchaczami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:15 - 15:00, sala e-learning
Emilia Wawszczak 17/19 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:15 - 18:15, sala e-learning
Emilia Wawszczak 17/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)