Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do fizyki ciała stałego WM-FI-S1-E5-WFCS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25695
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af5c2be7df2f44a11b8c9259470d5c98d%40thread.tacv2/conversations?groupId=42f6a64a-a025-4da1-a223-ce40f9317057&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN Warszawa, 1999.

2. W. Ashcroft i N. D. Mermin, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1986.

3. A. Sukiennicki i A. Zagórski, „Fizyka ciała stałego”, WNT, Warszawa 1984.

4. H. Ibach i M. Luth, „Fizyka ciała stałego”, PWN, Warszawa 1996.

5. J.E. Garbarczyk, „Wstęp do fizyki ciała stałego” PW, Warszawa 2017.

[6] Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty uczenia się:

FIZ1_W10. Zna właściwości różnych stanów materii oraz teorie stosowane do ich opisu.

FIZ1_U01. Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych.

FIZ1_U14. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych.

FIZ1_K01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest umiejętność rozwiązywania zadań.

aktywność na ćwiczeniach (30%)

kolokwium 1, (30%)

kolokwium 2 (40%)

propozycja oceny:

0% - 50% - ocena: 2

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Zakres tematów:

1.Ciało stałe. Sieć krystaliczna.

2. Symetrie kryształów.

3. Sieć odwrotna.

4. Defekty sieci krystalicznej.

5. Wiązania krystaliczne.

6. Drgania sieci krystalicznej, fonony akustyczne i optyczne.

7. Fonony. Widmo drgań sieci.

8. Energia i ciepło właściwe kryształu.

9. Stany elektronowe w kryształach.

10. Struktura pasmowa ciał stałych.

11. Elektron w potencjale okresowym.

12. Prędkość i masa efektywna elektronu.

13. Gęstość stanów elektronowych.

14. Poziom Fermiego w półprzewodnikach.

15. Przewodnictwo elektryczne półprzewodników.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa. E-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 024
Iaroslav Shopa 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)