Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do fizyki atomu i cząsteczki WM-FI-S1-E5-WAC
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25697
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af1c94d3438ff48ea83d78ed4bd5e453e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ae4b0cf1-9577-4830-90cd-83d6c72e53df&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

[1] R.Eisberg, R.Resnick, Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych, PWN 1983.

[2] J.Ginter, Wstęp do fizyki atomu, cząsteczki i ciała stałego.

[3] H.Haken, H.Ch.Wolf, Atomy i kwanty: wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej, PWN 2002 (wydanie 2).

[4].D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Podstawy fizyki, t.5, PWN 2005.

[5] Samuel J. Ling, Jeff Sanny, William Moebs, Fizyka dla szkół wyższych. Tom III. OpenStax Polska. 2018.

[6] Materiały zamieszczone na platformie e-learningowej.

Efekty uczenia się:

Posiada umiejętność rozumienia i ścisłego opisu widm atomowych. Posługuje się aparatem matematycznym i metodami matematycznymi w opisie i modelowaniu zjawisk i procesów fizycznych w atomach.

Potrafi formułować problem rozpoznania widm atomowych oraz wykorzystywać metodykę obliczeń stanów energetycznych.Potrafi wykorzystywać formalizm mechaniki kwantowej do opisu stanów energetycznych w atomie wodoru.

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z własciwości atomów, korzystać z literatury fachowej i specjalistycznych baz danych.

Zna ograniczenia własnej wiedzy o atomach i cząsteczkach i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana jest umiejętność rozwiązywania zadań.

aktywność na ćwiczeniach (30%)

kolokwium 1, (30%)

kolokwium 2 (40%)

propozycja oceny:

0% - 50% - ocena: 2

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Zakres tematów:

1.Atomizm materii. Elektron. Model atomu wg J.J. Thomsona. Eksperyment Millikana.

2.Doświadczenie Rutherforda

3.Postulaty Bohra. Liczba kwantowa. Stany energetyczne i widmo atomowe wodoru. Serie widmowe. Stała Rydberga.

4.Jony wodoropodobne. Teoria Sommerfelda atomu wodoru. Azymutalna liczba kwantowa. Stała struktury subtelnej.

5.Zjawisko fotoelektryczne. Promienie X (Roentgena). Wzór Bragga. Zjawisko Comptona.

6.Fale de Broglie’a. Pakiet falowy. Prędkość grupowa. Interpretacja probabilistyczna funkcji falowej. Zasada nieokreśloności Heisenberga.

7.Cząstka w studni potencjału. Równanie Schrödingera. Operator Hamiltona.

8.Teoria kwantowa atomu wodoru. Liczby kwantowe.

9.Atomy wieloelektronowe. Struktura powłokowa. Zakaz Pauliego. Orbitalny moment pędu.

10.Moment magnetyczny elektronu. Magneton Bohra. Spin elektronu.

11.Całkowity moment pędu. Sprzężenie spin-orbita. Kolejność zapełniania orbitali elektronowych. Oznaczenie termów. Sprzężenie L-S. Sprzężenie j-j.

12.Reguły wyboru. Struktura subtelna i nadsubtelna w atomie wodoru. Zjawisko Zeemana. Zjawisko Starka.

13.Prawo Moseleya. Absorpcja i monochromatyzacja promieniowania rentgenowskiego.

14.Cząsteczki (molekuły). Liczby kwantowe, reguły wyboru. Widma cząsteczek.

15.Laser. Schematy procesu pompowania w laserze helowo-neonowym. Równania bilansu. Warunek akcji laserowej.

Metody dydaktyczne:

Metoda ćwiczeniowa. E-learning.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 024
Iaroslav Shopa 1/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.