Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne: język migowy (wcześniej: Język migowy) WMCM-PG-JM-fak
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: kod dostępu do zespołu Język migowy
cv43j14
Literatura:

J.K. Hendzel „Słownik języka miganego”, wyd. Rakiel, Olsztyn, 2006

H. Stolarska (red.), „Podręcznik do nauki Polskiego Języka Migowego”, wyd. Poltext, Warszawa, 2016

B. Szczepankowski „Język migany w szkole”, wyd. WSiP, Warszawa, 1988.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: pokaz, prezentacja, dyskusja, praca warsztatowa, konsultacje indywidualne.

Weryfikacja efektów uczenia się odbywa się przez realizację zleconego zadania- sprawdzenie stopnia rozumienia oraz sprawność nadawania znaków języka migowego w postaci krótkich scenek sytuacyjnych.

Zakres tematów:

• Wprowadzenie teoretyczne- uszkodzenie słuchu.

• Metody komunikacji osób z uszkodzonym słuchem. Kulturowe aspekty funkcjonowania społeczności osób Głuchych. SJM a PJM.

• Wprowadzenie alfabetu palcowego i liczebników.

• Wprowadzenie pojęć migowych z zakresu: pierwszy kontakt, zdrowie i choroba, pierwszy kontakt z pacjentem.

• Tworzenie prostych konstrukcji zdaniowych, autoprezentacja, wypowiadanie się na zadany temat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 12:00, sala e-learning
Dominika Stobnicka 17/18 szczegóły
2 każdy piątek, 12:15 - 14:45, sala e-learning
Dominika Stobnicka 17/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)