Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie kapitałem intelektualnym 2 WF-PS-N-KPPKI2
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Dzienniki Ustaw – dotyczące badań psychologicznych,

2) Barcik A. (2019) Kapitał intelektualny i compliance w procesach konstytuowania doskonałości systemów społecznej odpowiedzialności organizacji, PWE, Warszawa,

3) Bławat A., Drobny A. (2011) Dialog organizacyjny, Wolters Kluwer, Warszawa,

4) Kuzel M., (2018) Kapitał intelektualny organizacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń,

5) Rząsa W. (2013), Znaczenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie, Przedsiębiorstwo i Region, 5, 15-15,

6) Rzepka A., (2018) Relacje międzyorganizacyjne i kapitał intelektualny jako czynniki rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, Difin, Warszawa,

Efekty uczenia się:

Wiedza:

EK 1: student zna podstawową terminologię psychologiczną z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 2: student ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 3: student posiada wiedzę na temat najważniejszych zagadnień związanych z problematyką z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Umiejętności:

EK 4: student potrafi analizować i prezentować problemy zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 5: student formułuje w mowie i na piśmie zagadnienia związane z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 6: student znajduje i wykorzystuje rzetelne źródła informacji związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Kompetencje:

EK 7: student potrafi zaplanować i zorganizować indywidualną pracę mającą na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie treści z zakresu zagadnień związanych z zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym,

EK 8: student aktywnie angażuje się w przebieg prowadzonych zajęć biorąc udział w dyskusjach, formułując własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne na temat zagadnień związanych z problematyką zakresu zarządzania kapitałem intelektualnym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

1. Forma zaliczenia:

•semestralna praca pisemna w postaci eseju, termin oddania- trzeci tydzień 05.2022., [0÷50 punktów],

•kolokwium [15 pytań, czas 45 min.], termin- drugi tydzień 05.2022r., [0÷150 punktów],

•przygotowanie i zaprezentowanie referatu, wg grafiku uzgodnionego z poszczególnymi studentami, [0÷50 punktów],

•przygotowanie projektu badań selekcyjnych do wybranych zawodów operatorskich i menadżerskich [0÷150 punktów],

2 .Warunki zaliczenia:

•udział w zajęciach (dopuszcza się 3 nieobecności usprawiedliwione),

•semestralna praca pisemna w postaci eseju [min. 30 punktów],

•przygotowanie i zaprezentowanie referatu (min. 30 punktów),

•zaliczenie kolokwium (min. 80 punktów),

•przygotowanie projektu badań selekcyjnych do wybranych zawodów operatorskich i menadżerskich [0÷150 punktów],

Zakres tematów:

1)Zapoznanie się z miejscem psychologa w strukturze organizacyjnej danej placówki /podległość służbowa i merytoryczna/

2)Określenie przygotowania zawodowego na uczelni do wykonywanych zadań /znajomość metod diagnostycznych, statystyki, umiejętności organizacyjnych warsztatu pracy, np. gdzie zamówić testy, aparaturę itp./.

3)Poznanie wyposażenia i warunków lokalowych poszczególnych pracowni psychologicznych.

4)Przepisy prawne normujące psychologiczną działalność selekcyjno-orzeczniczą w kolejnictwie.

5)Przepisy prawne normujące psychologiczną działalność selekcyjno-orzeczniczą w lotnictwie.

6)Przepisy prawne normujące działalność selekcyjno-orzeczniczą w pracowniach psychologicznych policji.

7)Przepisy prawne normujące psychologiczne badania kandydatów na kierowców i kierowców po wypadkach.

8) Przepisy prawne normujące działalność diagnostyczną i orzeczniczą w grupach dyspozycyjnych,

9)Kodeks zawodowy psychologa.

10)Rola i zadania psychologa szkolnego.

11)Psycholog jako nauczyciel psychologii w uczelniach technicznych.

12)Praca psychologa w Poradni Zdrowia Psychicznego.

13)Psycholog w ośrodku interwencji kryzysowej (telefon zaufania).

14)Kompetencje społeczne: ich pomiar i doskonalenie,

15)Udział w konferencji naukowej pt. „Człowiek w sytuacjach ekstremalnych.

16)Podsumowanie i zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Semestralna praca kontrolna,

Dyskusja,

Test.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 1440
Zdzisław Kobos 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.