Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii międzykulturowej WF-PS-N-RPM
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://www.researchgate.net/profile/Magdalena_Zemojtel-Piotrowska
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bedyńska, S., Brzezicka, A. (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica.

Czarna, A. (2008). Narcyzm: z perspektywy 120 lat istnienia pojęcia. W: R. Grzybek i P. Winiecki (red.). Wybrane problemy współczesnej psychologii (s. 95-117). Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.

Gebauer, J. E., Sedikides, C. (2018). Communal narcissism: Theoretical and empirical support. W: A. D. Hermann, A. B. Brunell, J. D. Foster (Red.), The Handbook of trait narcissism: Key advances, research methods, and controversies (s. 69–77). New York: Springer.

Golec de Zavala, A., & Lantos, D. (2020). Collective narcissism and its social consequences: The bad and the ugly. Current Directions in Psychological Science, 29(3), 273-278.

Rogoza, R. Żemojtel-Piotrowska, M., W.K. Campbell (2019). Measurement of narcissism: From classical applications to modern approaches. Studia Psychologica: Theoria et Praxis, 1(18), 27-48.

Rogoza, R., Rogoza, M., Wyszyńska, P. (2016). Polska adaptacja modelu narcystycznego podziwu i rywalizacji. Polskie Forum Psychologiczne, 21, 410–431.

Sedikides, C. (2021). In search of Narcissus. Trends in Cognitive Science, 25(1); 67-80.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Cieciuch, J., Strus, W. (2019). Kołowy Model Narcyzmu: Założenia teoretyczne i empiryczna weryfikacja. Wystąpienie na XVI Zjeździe PSPS, Poznań.

Żemojtel-Piotrowska, M., Piotrowski, J., Sedikides, C., Sawicki, A., Czarna, A. Fatfouta, R., Baran, T. (2021). Communal collective narcissism. Journal of Personality, advance online publication.

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA, Wydawnictwo Liberi Libri.

[Do pobrania z: http://liberilibri.pl/sites/default/files/Standardy%20APA-PL.pdf ]

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu problematyki przygotowywanej pracy magisterskiej

Na podstawie analizy literatury student potrafi sformułować hipotezy badawcze do przygotowywanej pracy magisterskiej

Student jest świadomy swojej wiedzy i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie I semestru student powinien przedstawić wybrany temat pracy wraz z uzasadnieniem teoretycznym wybranego tematu oraz sformułować problem i hipotezy badawcze.

Na zaliczenie II semestru wymagane jest przedstawienie dokładnej procedury badawczej, zaproponowanie konkretnego schematu badań, odpowiednio zaplanowaną wielkością próby, wraz ze szczegółową listą metod badawczych, materiałami własnymi.

Zakres tematów:

Wynikający z ustalonego z promotorem tematu pracy własnej. Główne zagadnienia wiążą się z narcyzmem, umacnianiem ja, roszczeniowością, możliwość prowadzenia badań zawierających porównania międzykulturowe.

Metody dydaktyczne:

metoda projektu, prezentacje, dyskusja problemowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 1454
Magdalena Żemojtel-Piotrowska 13/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)