Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii pracy i stresu WF-PS-N-RPS
Seminarium (SEM) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apTG7a6yNno6YN51GWJABVG9V3zf3rapqyOB-cM_5k-g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6897778e-79df-4cbe-89e0-9abeb322682e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apTG7a6yNno6YN51GWJABVG9V3zf3rapqyOB-cM_5k-g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6897778e-79df-4cbe-89e0-9abeb322682e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Każdy z magistrantów dobiera literaturę indywidualnie, adekwatnie do zatwierdzonego tematu pracy i omawia ją podczas wygłaszania referatów oraz wykorzystuje podczas pisania pracy.

Wymagania: Znajomość języka angielskiego przynajmniej na poziomie biernym oraz obecność obowiązkowa na zajęciach seminaryjnych

Efekty uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa na wszystkich zajęciach.

Zaliczenie na podstawie wygłoszenia referatu na temat zainteresowań badawczych po 7 semestrze

Zaliczenia na podstawie konspektu projektu pracy magisterskiej po 8 semestrze

Zaliczenie na podstawie referatu omawiającego wyniki badań po 9 semestrze

Zaliczenie po dostarczeniu gotowej wersji pracy magisterskiej po 10 semestrze

Zakres tematów:

Pełny opis przedmiotu

Treści merytoryczne:

1. Reaktywność emocjonalna a style radzenia sobie z sytuacją stresową.

2. Efektywność pracy A cechy osobowości w ujęciu różnych koncepcji.

3. Poczucie koherencji w ujęciu A. Antonovskiego a style radzenia sobie ze stresem w różnych zawodach i różnych sytuacjach życiowych.

4. Style radzenia sobie ze stresem a zależność-niezależność od pola, poczucia umiejscowienia kontroli, poczucie koherencji, optymizmu vs pesymizmu, obserwacyjnej samokontroli zachowania ekspresyjnego, motywacji osiągnięć, kontroli emocjonalnej, itp.

5.Wypalenie się zawodowe w różnych zawodach.

6.Wpływ wybranych czynników środowiska organizacji na wypalenie się zawodowe.

7. Osobowościowe determinanty uzależnienia jako sposobów radzenia sobie ze stresem.

8. Strategie radzenia sobie ze stresem u chorych w wielu chorobach (np.onkologicznie).

9. Bezrobocie jako stres egzystencjalny.

10. Charakterystyka psychologiczna stanowisk pracy (różnych).

11. Chronobiologiczne i chronopsychologicze aspekty efektywności pracy.

Metody oceny: Wygłoszenie po jednym referacie w semestrze.

Metody dydaktyczne:

Konwersacja i okresowe prezentacje studenckie związane z etapem realizacji pracy magisterskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1425
Jan Terelak 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)