Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej WF-PS-N-RRW
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura dobrana adekwatnie do problemu

Efekty uczenia się:

Student jest zdolny do projektowania badań empirycznych. Umie wyróżnić zmienne i postawić hipotezy. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych. Potrafi samodzielnie opracować własne narzędzia badawcze do realizacji zgodnych z tematyką badań empirycznych. Potrafi zastosować techniki statystyczne do interpretacji danych empirycznych. Jest w stanie interpretować i analizować uzyskiwane wyniki badań własnych, wybierać istotne dla przeprowadzania wywodów treści z dostępnej literatury. Jest kompetentny w przygotowaniu raportu z badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena jest efektem prezentacji opracowanej części teoretycznej i metodologicznej pracy dyplomowej. Ocena bardzo dobra to napisana cześć teoretyczna pracy i przeprowadzone badania własne; ocena dobra - napisana część teoretyczna oraz jasna strategia badań własnych; ocena dostateczna - cześć teoretyczna w realizacji, jasna wizja strategii badań własnych.

Zakres tematów:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej i rodziny - ma charakter badawczy. Studenci mają za zadanie zapoznanie się ze wskazaną literaturą, a następnie wybranie tematu badań empirycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowanie przez studentów projektu badań na wybrany temat . Następnym etapem pracy jest przeprowadzenie badań empirycznych na wybranej grupie dzieci lubi młodzieży lub dorosłych, a następnie obliczenie i analiza wyników badań oraz przeprowadzenie ich dyskusji .

Każdy z uczestników powinien przygotować pisemną pracę empiryczną, która będzie podlegać ocenie. Praca ta stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne - dyskusje, prezentacja własnych badań, analiza

problemów, konsultacje indywidualne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 1436
Maria Ryś 12/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1436
Wanda Zagórska 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)