Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii sądowej i penitencjarnej WF-PS-N-RSP
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Boyes A.D., Fletcher G.J. (2007). Metaperception of biases in intimate relationships; Journal of Personality and Social Psychology, vol. 92, 286-306.

Cameron, J.J., Holmes, J.G., Vorauer, J.D.(2011). Cascading metaperceptions: signal amplification bias as a consequence of reflected self-esteem. Self and Identity, 10, 1-17.

Cameron, J.J., Holmes, J.G., Vorauer, J.D. (2009). When self-disclosure goes awry: Negative

consequences of revealing personal failures for lower self-esteem individuals. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 217-222.

Gilovich T., Savitsky k., Medvec V.H. (1998). The illusion of transparency: biased assesments of others’ ability to read one’s emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 75,332 – 346.

Holder M.D.,Hawkins Ch.(2007). The illusion of transaprency: assessment of sex differences in showing and hiding disgust. Basic and Applied Social Psychology, 29, 235-243

Kenny, D.A., Acitelli, L.K. (2001). Accuracy and bias in the perception of the partner in a close relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 439-448.

Murray, S.L., Holmes, J.G., Griffin, D.W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: how perceived regard regulates attachment processes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 478-498.

Stojanowska, E. (2013). Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych. Czasopismo Psychologiczne, 19, 115-125.

Vorauer,J.D.,Ross,M.(1999). Self-awareness and feeling transparent:

failing to suppress one’s self. Journal od Experimental Social Psychology, 35, 415-440

Vorauer J.D., Cameron J.J.(2002). So close, and yet so far: does collectivism foster transparency overestimation? Journal of Personality and Social Psychology, 83,1344-1352.

Efekty uczenia się:

w zakresie wiedzy:

posiada wiedzę na temat problematyki seminarium

w zakresie umiejętności

Student znae metody i potrafi przeprowadzić badania empiryczneh z psychologii społecznej: percepcji i autoprezentacji.

w zakresie kompetencji:

potrafi dyskutować o badaniach z zakresu autoprezentacji i percepcji

Metody i kryteria oceniania:

test

0-50% poprawnych odpowiedzi - ndst

51-70% poprawnych odpowiedzi -dst

71-90 - poprawnych odpowiedzi - db

91-100% poprawnych odpowiedzi - bdb

Uwaga! W semestrze zimowym roku akademickiego 2020?2021, zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej.

Zakres tematów:

Prezentacja metodologii badań na podstawie przykładowych prac magisterskich

Społeczne źródła samowiedzy

Zniekształcenia samowiedzy – podstawowe motywy

Percepcja społeczna Ja- rola cech wspólnotowych i sprawczych

Tożsamościowe funkcje autoprezentacji

Efektywność autoprezentacjii – przegląd badań

Zjawisko metapercepcji – przegląd badań

Różnice indywidualne w zakresie metapercepcji – rola samooceny

Różnice indywidualne w zakresie metapercepcji – rola orientacji społecznych Ja

Czego jeszcze nie wiemy – co warto badać w odniesieniu do metapercepcji

Zjawisko transparentności – przegląd badań

Zjawisko transparentności – omawianie wybranych badań

Różnice indywidualne w zakresie transparentności

Co warto badać w zakresie transparentności

Metody dydaktyczne:

Referaty i dyskusje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 1451
Sławomir Ślaski 14/10 szczegóły
2 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1437
Waldemar Woźniak 15/10 szczegóły
3 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 1454
Elżbieta Stojanowska-Borowiec 9/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)